.

Blogissa: Hyvä muistutus inhimillisyydestä

EXP2-hankkeen Krista muistuttaa blogissa, että perimmiltään huumetyössä on kysymys inhimillisyydestä ja kyvystä nähdä ihminen ongelman takana.

http://www.kiinnostaakohuumeet.fi/2017/05/23/hyva-muistutus-inhimillisyydesta/