.

Haemme ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa, Tampereen toimistolle

YAD on valtakunnallinen ehkäisevän huumetyön yhdistys. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen toimija, jonka päämäärä on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YADin tehtävä on lisätä ymmärrystä, ei kauhua. Tavoitteenamme on, että nuoret tekevät tiedostavia päätöksiä päihteiden osalta.

YAD ry hakee Tampereen toimistolle ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.7.23-31.7.2024.

Työ edellyttää vähintään ammattikorkeakoulun/ opistotason tutkintoa, tai vastaavia tietoja ja taitoja. Ehkäisevän huumetyön suunnittelijan työ on itsenäistä, toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja asiantuntija-asemaan perustuvaa. Tehtävään sisältyy toiminnallista vastuuta esimerkiksi oman vastuualueen toiminnan raportointi ja arviointi, tai harjoittelijoiden ohjausta.  Tehtävä koostuu vapaaehtoistoiminnan koordinoinnista, asiantuntijatyöstä kuten kouluttamisesta, verkostotyöstä ja sisällöntuottamisesta.

Keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa nuorten vapaaehtoistoimintaa ja kehittää sekä toimia yhdessä nuorten kanssa ehkäisevän huumetyön kysymysten parissa. Tampereella painopisteenä on kokemustaustaisten nuorten kanssa toimiminen ja kokemusasiantuntijakoulutukset.

Tehtäviä:

  • Yhdistyksen vapaaehtoisten kouluttaminen ja ohjaaminen
  • Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten kouluttaminen
  • Toiminnan arviointi ja raportointi
  • Kokemusasiantuntijoiden ohjaus ja tuki
  • Toiminnan, tapahtumien, leirien järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja yhteistyötahojen kanssa
  • Verkostotyöskentely
  • Päihdekasvatus- ja huumeinfomateriaalien kehittäminen ja tuottaminen

Edellytämme kokemusta ja osaamista nuoriso- ja päihdealan tehtävistä sekä vapaaehtoisten kanssa toimimisesta. Soveltuva tutkinto on esimerkiksi Yhteisöpedagogi tai muu soveltuva tutkinto.

Edellytämme hyviä vuorovaikutustaitoja, osaamista nuorten aikuisten kanssa tehtävästä työstä, ajankohtaisen päihdepoliittisen keskustelun ja laadukkaan ehkäisevän päihdetyön tuntemusta sekä kykyä itseohjautuvaan ja joustavaan työskentelyyn. Sujuvasta englannin kielen taidosta on hyötyä työtehtävissä. Ajokortti katsotaan myös eduksi. Tarjoamme ymmärtäväisen ja tukevan työyhteisön, hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman työn sisältöihin ja joustavat työajat.

Valituksi tulleen henkilön tulee tarvittaessa toimittaa ennen työsuhteen vastaanottamista työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2. momentin mukaisesti rikosrekisteriote, koska työssä ollaan toisinaan tekemisissä alaikäisten kanssa.

Hakemukset lähetetään 18.5.23 mennessä rekrytointi@yad.fi otsikolla ”Ehkäisevän huumetyön suunnittelija”. Haastattelut pidetään 25.5 ja 26.5.

Lisätietoja Eeva-Kaisa Hohenthal: eeva-kaisa.hohenthal@yad.fi, p. 040 5519 067.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.