.

Haemme viestintäsuunnittelijaa

YAD on valtakunnallinen ehkäisevän huumetyön yhdistys. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen toimija, jonka päämäärä on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YADin tehtävä on lisätä ymmärrystä, ei kauhua. Tavoitteenamme on, että nuoret tekevät tiedostavia päätöksiä päihteiden osalta.

YAD Youth Against Drugs ry hakee Tampereen tai Jyväskylän toimistolle viestinnän suunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen (80% työajalla) 1.8.2023 alkaen, tai sopimuksen mukaan. Palkka on yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukainen.

Työ edellyttää vähintään ammattikorkeakoulun/opistotason tutkintoa, tai vastaavia tietoja ja taitoja. Työhön kuuluu viestintästrategian suunnittelua sekä sisällöntuotantoa, enimmäkseen visuaalisesti. Saat käyttää paljon luovuutta ja painottaa työtehtäviä vahvuuksiesi mukaan. YAD:n tärkeimmät viestintäkanavat ovat omat nettisivut, YouTube, TikTok ja Instagram. Kaikkiin kanaviin tuotetaan sisältöä, joka useimmiten tuotetaan yhdessä työyhteisön ja/tai nuorten kanssa. Järjestö tuottaa myös paljon painomateriaaleja, kuten jäsenlehteä, esitteitä ja tarroja. Painotuotteiden taittaminen on siis olennainen osa työnkuvaa.

Viestintäsuunnittelijan työ on itsenäistä, toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja asiantuntija-asemaan perustuvaa. Tehtävään sisältyy toiminnallista vastuuta esimerkiksi oman vastuualueen toiminnan raportointi ja arviointi, tai harjoittelijoiden ohjaus. Tehtävä koostuu järjestön ulkoisesta viestinnästä, asiantuntijatyöstä kuten kouluttamisesta, verkostotyöstä ja monikanavaisesta sisällöntuottamisesta. Keskeisenä tehtävänä on viestiä järjestön toiminnasta, seurata ajankohtaista huumausaineisiin liittyvää keskustelua ja kehittää sekä toimia yhdessä nuorten kanssa viestinnän kysymysten parissa.

Tehtäviä

  • Yhdistyksen toiminnasta viestiminen monikanavaisesti ja nuoria puhuttelevasti
  • Verkkosivuston ja somekanavien päivittäminen
  • Painomateriaalien (esitteet, tarrat, jäsenlehti jne.) tuottaminen
  • Viestintään liittyvistä asioista kouluttaminen
  • Toiminnan arviointi ja raportointi 
  • Järjestön toiminnan, tapahtumien, leirien ja koulutusten markkinoiminen
  • Verkostotyöskentely 
  • Päihdekasvatus- ja huumeinfomateriaalien kehittäminen ja tuottaminen 

Edellytämme kokemusta ja osaamista viestintä- tai media-alan tehtävistä. Koulutus nuorten kanssa toimimisesta ei ole pakollinen, mutta tehtävässä onnistuaksesi sinun tulee kyetä työskentelemään nuorten kanssa. Soveltuva tutkinto on esimerkiksi medianomi tai muu soveltuva tutkinto.

Hyötyä on ajankohtaisen päihdepoliittisen keskustelun seuraamisesta sekä kiinnostuksesta aiheeseen. Tehtävä vaatii kykyä itseohjautuvaan ja joustavaan työskentelyyn. Sujuvasta englanninkielen taidosta on hyötyä työtehtävissä. Tarjoamme ymmärtäväisen ja tukevan työyhteisön, mahdollisuuden vaikuttaa oman työn sisältöihin, joustavat työajat.

Valituksi tulleen henkilön tulee tarvittaessa toimittaa ennen työsuhteen vastaanottamista työnantajalle nähtäväksi rikosrekisterilain 6§:n 2. momentin mukaisesti rikosrekisteriote, koska työssä ollaan toisinaan tekemisissä alaikäisten kanssa.

Haku

Vapaamuotoiset työhakemukset ja ansioluettelot sähköpostilla osoitteeseen rekrytointi@yad.fi otsikolla ”Viestintäsuunnittelijan paikka”. Hakemus tulee jättää 31.5.2023 mennessä.

Yhteydenotot

Eeva-Kaisa Hohenthal
040 551 9067
rekrytointi@yad.fi

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.