.

Itse mutta ei yksin

Itse mutta ei yksin -hankkeessa luodaan valtakunnallinen verkkopalvelu huumeita käyttäville, niitä kokeilleille ja lähipiirin käytön vuoksi riskiryhmään kuuluville nuorille ja nuorille aikuisille yhdessä nuorten, yhteistyökumppaneiden ja YAD:n vapaaehtoisten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota palvelun käyttäjille toiminnallista tekemistä huumeiden sijaan, lisätä käyttäjien elämänlaatua ja parantaa elämänhallintaa sekä vähentää käytöstä johtuvia haittoja.

Avattavaan verkkopalveluun luodaan yhdessä nuorten, yhteistyökumppaneiden ja YAD:n vapaaehtoisten kanssa erilaisia arjen toiminnalliseen tekemiseen ohjaavia tehtäviä sekä palvelun käyttäjän omaan pohdintaan ja tiedon etsintään kohdistuvia tehtäviä. Kaikki tehtävät arvioidaan ja niistä annetaan tekijällä palaute.

Hanke tarjoaa palvelun käyttäjille myös useasti kaivatun mahdollisuuden kuulua yhteisöön. Palvelun verkkosivuilla käyttäjä voi keskustella muiden palvelun käyttäjien kanssa chatissa sekä verkon pikaviestimillä myös YAD:n työntekijän ja vapaaehtoisten kanssa.

Palvelun käyttäjät pääsevät käyttämään palvelua anonyymisti, jonka toivomme entisestään madaltavan kynnystä osallistua käyttäjän oman elämänlaadun parantamiseen ilman pelkoa yksityisyyden menettämisestä tai yksilön tunnistamisesta.

Lisätiedot:

Sami Sorjonen, projektityöntekijä, Itse mutta ei yksin-hanke: sami.sorjonen@yad.fi,0400 152 402