.

Kohtaava kokemusasiantuntijuus

Exp3rt – Kohtaava kokemusasiantuntijuus (2018–2020)

Vuonna 2018 käynnistyi YADissa kolmas kokemusasiantuntijuushanke, Exp3rt – kohtaava kokemusasiantuntijuus. Aikaisemmissa hankkeissa kehitettyjen työmuotojen ohella Exp3rt kehittää kohtaavan kokemusasiantuntijuuden mallia, missä kokemusasiantuntijat ovat mukana nuorten aikuisten arjessa esimerkiksi työpajoilla ja etsivän työn asiakastapaamissa. Kokemusasiantuntijat tulevat olemaan yksi voimavara ja sisällön kehittäjä myös keväällä 2018 alkaneen Itse mutta ei yksin -hankkeen Jumipuisto-verkkoyhteisössä. Kokemustiedolla on ollut keskeinen rooli myös tammikuussa 2018 käynnistyneen ESR-rahoitteisen Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille -hankkeen oma-apu –välineiden rakentamisessa.

Hanke jatkaa YAD ry:n kahta edellistä kokemustiedon hanketta (Expa ja Exp2) sekä niissä kehitettyjä Toni- ja Ränni-menetelmiä. Uutena toimintona hankkeessa kehitetään kokemusasiantuntijalähtöinen nuorten pienryhmissä tapahtuva päihdehaittoja ehkäisevä työmalli nuorille ja nuorille aikuisille. Kohtaava kokemusasiantuntijuus pilotoidaan ja kehitetään Tampereella.

Hankkeen aikana YAD:n vapaaehtoistyöhön koulutetaan kokemusasiantuntijoita keskimäärin kaksi kertaa vuodessa.

Aiemmat kokemusasiantuntijuushankkeet

YAD ry käynnisti 2.4.2013 kolmevuotisen kehittämishankkeen ”Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä” RAY:n rahoituksella. Projektin lempinimi ”Expa” juontaa juurensa kokemusasiantuntijuutta tarkoittavasta englanninkielisestä termistä ”expertise by experience”.

Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hanke (tuttavallisemmin Exp2) sai jatkoa vuosille 2016–2018. Jatkohankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa useammalle paikkakunnalle, tarjota kokemuskoulutusta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja vakiinnuttaa kokemusasiantuntijatoiminta osaksi YAD:n perustyötä. YAD:n järjestämänä toiminta jatkuu Tampereen lisäksi myös Jyväskylässä.

Kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään syksyisin. Toimintaa on läpi vuoden. Päihdekasvatusta tehdään esimerkiksi työpajoilla, ammattikouluissa ja nuorisokodeissa, pääsääntöisesti 15–20-vuotiaiden ryhmille. Vapaaehtoistyön lisäksi kokemusasiantuntijat osallistuvat omien toiveidensa ja tarpeidensa mukaisesti erilaisiin lisäkoulutuksiin, -valmennuksiin ja virkistykselliseen toimintaan. Expan tarkoitus on olla myös yhteisö, joka tukee vapaaehtoistensa toipumista ja hyvinvointia. Exp2- hankkeen arviointiin on käytetty menetelmänä sosiaalista tilinpitoa, ja sen raportit vuosilta 2016 ja 2017 löytyvät tästä: Exp2 sosiaalinen tilinpito 2016  ja EXP2 SOSIAALINEN TILINPITO2017.

expa-kansi
Julkaisu päihdetyön ammattilaisille

Julkaisu kokoaa yhteen ajatuksia ja kokemuksia kokemusasiantuntijuudesta erityisesti päihdepuolen ja ehkäisevän työn näkökulmasta. Kirja on jaettu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä kuvataan teemojen taustoja ja kokemustiedon moninaisuutta Suomessa. Toisessa osiossa kootaan yhteen YAD:n Expa-projektissa luotua kokemusasiantuntijatoiminnan mallia ja jaetaan matkan varrella heränneitä kysymyksiä ja kehittyneitä hyviä käytäntöjä. Kolmas osio kuvaa projektin kahta ensimmäistä toimintavuotta, niiden arviointia ja käytännön toimintaa sosiaalisen tilinpidon kautta.

Julkaisua voi tilata verkkokaupasta. Sen katseluversion voi ladata tästä.

Kohtaamiskoulutusta ammattilaisille ja sote-alan opiskelijoille

Kokemusasiantuntijat tekevät projektin puitteissa koulutusta tuleville ja nykyisille ammattilaisille päihdeongelmaisen kohtaamisesta ja toipumisesta. Koulutus on keskusteleva kokonaisuus, jolla pyritään lisäämään ymmärrystä aiheesta kokemusasiantuntijoiden elämismaailmoja avaamalla.

Tilaa meiltä huumekasvatusta nuorille!

Tutkimus- ja kokemustiedon näkökulmia hyödyntävä huumekasvatuksemme perustuu ohjattuun, mutta avoimeen ja kiihkottomaan keskusteluun nuorten kanssa. Kokemusasiantuntijoiden kanssa kehitetyssä Ränni-menetelmässämme aihetta lähestytään tarkastelemalla päihteidenkäytön taustalla olevia motiiveja, jotka ovat usein aivan tavallisia, jokaisen nuoren kokemia tarpeita ja tuntemuksia. Ajatuksena on kannustaa nuoria itseään löytämään ja valitsemaan päihteettömiä tapoja toteuttaa näitä tarpeita.

Yhteydenotot:

Tero Hohenthal, projektityöntekijä,tero.hohenthal@yad.fi,0400 218 360