.

Syrjinnästä vapaa alue

YAD:n toiminnassa noudatetaan Suomessa voimassaolevia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeja, jotka on säädetty takaamaan jokaisen turvallisuus ja koskemattomuus riippumatta syntyperästä, etnisestä taustasta, sukupuoli-identiteetistä, terveydentilasta, poliittisesta, uskonnollisesta tai kulttuurisesta taustasta, elämänkatsomuksesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vammaisuudesta, sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta tai muusta tekijästä. 

Yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita ihmiset, jotka YAD:n toimintojen aikana ovat valmiita sitoutumaan päihteettömyyteen. Yhdistyksen toiminnassa voi olla mukana niin päihdeongelmasta toipuva kuin sellainen, joka ei ole koskaan edes kokeillut mitään päihteitä. Osassa YAD:n toimintaa on omat rajauksensa, esimerkiksi kokemusasiantuntijatoimintaan voi osallistua vain sellainen henkilö, jolla on omakohtainen kokemus huumeriippuvuudesta ja lääkkeettömästä toipumisesta. Yhdistyksen toiminta on suunnattu pääasiassa 13–35-vuotiaille, mutta jäseneksi voi liittyä kuka tahansa.  

Haluamme pitää YAD:n turvallisena yhteisönä kaikille sen jäsenille ja jäseniksi haluaville. Minkäänlainen henkilöön kohdistuva kiusaaminen ei ole sallittua ja siihen puututaan aina. Kiusaamistapauksen huomatessasi ota yhteyttä YAD:n työntekijöihin.