Youth Against Drugsin 419 -kampanja: Mieti vielä
.

YAD:n kannabistyö

Kannabismarkkinoiden muutoksen, kannabiksen käytön ja kotikasvatuksen arkipäiväistymisen sekä globaalien kannabissääntelyä koskevien uudistusten johdosta jatkamme työtämme kannabishaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi kokonaisvaltaisella otteella.


Ehkäisevä kannabistyö

Tavoite:

Ehkäisevän kannabistyön laadun parantaminen ja kannabisinformaatioon liittyvien medialukutaitojen lisääminen

Keinot:

 • tarjota koulutusta ammattilaisille, luoda ohjeistuksia ja kriteereitä kannabisvalistukseen ja -ehkäisyyn
 • tehdä vaikuttamistyötä valtakunnallisesti kannabisvalistuksen laadun ja laajuuden lisäämiseksi
 • argumentoida kannabisehkäisyn kohdentamisen puolesta
 • tuottaa tietomateriaalia ja toiminnallinen menetelmä kannabiskeskustelujen käymiseen nuorten kanssa
 • keskustella nuorten kanssa kannabiksesta tapahtumissa ja festareilla vertaisperiaatteella
 • osallistua interventiomallien kehittämiseen ja toteuttamiseen käytöstä kiinnijääneiden alaikäisten kohdalla
 • haastaa laillistamista ajavat järjestöt käyttämään tietotaitoaan ehkäisevän kannabistyön kehittämiseksi

Haittojen vähentäminen, käyttäjien palvelut

Tavoite:

Lisätä tietoa kannabishaittojen vähentämiseksi, kartoittaa tarpeita kannabista käyttäville suunnatuille palveluille ja jatkaa kokemustiedon hyödyntämistä haittoja vähentävässä toiminnassa

Keinot:

 • kehittää riskitiedotusta ja kannabista käyttäville suunnattuja palveluja hyödyntämällä kannabista käyttävistä henkilöistä kootun vapaaehtoisryhmän kokemustietoa
 • tuottaa haittoja ehkäisevää tietomateriaalia ja käytön vähentämiseen tähtääviä palveluita kannabista käyttäville
 • tehdä vaikuttamistyötä viranomaisten suuntaan verkosto-yhteistyön kautta
 • haastaa laillistamista ajavat järjestöt käyttämään tietotaitoaan kannabishoidon kehittämiseksi

Päihdepolitiikka, rangaistusten lieventäminen

Tavoite:

Rangaistusmenettelyjen kohtuullistaminen, kannabista käyttävien syrjäytymisen ehkäisy, ehkäisevän työn näkökulmien tuominen dekriminalisaatio- ja kannabisreformikeskusteluun

Keinot:

 • kommentoida päihdelakia kannabishoidon ja kannabista käyttävien syrjäytymisen huomioimiseksi
 • osallistua valtakunnallisiin päihdetyöryhmiin
 • osallistua mediakeskusteluun vedoten rangaistusten kohtuullistamisen / rankaisematta jättämisen ja kannabista käyttävien inhimillisen kohtelun puolesta
 • jatkaa keskustelua kannabiksen dekriminalisointia ja laillistamista ajavien ryhmien kanssa
 • jatkaa vaikuttamistoimintaa kannabista käyttävien syrjäytymisen ehkäisemiseksi vaikuttamalla yleiseen mielipiteeseen
 • tiedottaa YADin päihdepoliittisten linjausten kannabiskohdista

Oliko tämä hyödyllinen sivu?