.
huumeet
herättävät kysymyksiä
Valmiita vastauksia tärkeämpää on oma tiedostava ajattelu. Tähän osioon on koottu tietoa eri aineista ja riippuvuudesta. Ajattelun tueksi tuotettuja menetelmiä löydät Kättä pidempää -osiosta.
Päihteiden vaikutukset ihmisiin ovat yksilöllisiä, siksi pyrimme tuomaan materiaaleissamme ilmi mahdollisia riskejä ja haittavaikutuksia tai aineen käyttöön liittyviä tyypillisiä ilmiöitä. Jokaiseen yksilöön päteviä yleistyksiä on sitä vastoin mahdotonta tehdä.