.
Keitä ovat
yadilaiset?
Nuoria ihmisiä kaikenlaisista taustoista päihdekokemuksiin katsomatta. Tuu vähentään meidän kans ennakkoluuloja ja huumehaittoja!
Vapaaehtoistyön eri muodot on esitelty alla. Voit osallistua vapaaehtoistoimintaan oman mielenkiinnon ja elämäntilanteen mukaan.