.

Kehittämishankkeet

YAD toteuttaa erilaisia hankkeita toimintansa ja ehkäisevän työn menetelmien kehittämiseksi. Kehittämishankkeiden kautta pyritään kokeilemaan ja löytämään hyviä toimintatapoja, joita voi juurruttaa yhdistyksen perustoimintoihin tai laajemmin eri tahojen toteutettaviksi. Hankeideoiden tulee nousta YAD:n toiminnassa havaituista kentän tarpeista tai yhdistyksen toimintamallien kehittämistarpeesta. Uusien projektien tulee myös istua YAD:n strategisiin painopisteisiin. Hankkeista saatavaa tietoa levitetään koko ehkäisevän työn kentän hyödyksi.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?