.

Tietoa YAD ry:stä

YAD ry on valtakunnallinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton nuorten ehkäisevän huumetyön yhdistys. Yhdistyksen ensisijaisia tavoitteita ovat huumeiden käytön ehkäiseminen ja päihteettömän elämän tukeminen. Järjestön toiminnalliseksi kehykseksi on vuosien mittaan muotoutunut tiedon, tuen ja toiminnan tarjoaminen nuorilta nuorille vapaaehtoisvoimin. Toiminnan lähtökohtina ovat alusta asti olleet nuorten vapaaehtoisten omat ideat, kyvyt ja voimavarat. YAD on pitkäjänteisen vapaaehtoistyön ja useiden kehittämishankkeiden myötä vakiinnuttanut asemansa suomalaisen ehkäisevän huumetyön asiantuntijana.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?