.

Vad är YAD?

YAD rf började som en liten medborgarrörelse bestående av unga människor 1988, med målet att påverka och förhindra droganvändning.

YAD är idag en religiöst och politiskt obunden föreningen som jobbar med förebyggande drogarbete.

YADs verksamhet

Vi tillhandahåller utbildningar för frivilliga och yrkesverksamma som jobbar med och för unga. Syftet är att sprida kunskap kring rusmedel och beroende, samt reducera skador till följd av användning. Vi vill hjälpa unga att förstå varför människor använder droger, de påföljande riskerna, samt hur dessa risker kan minimeras. Viktigt för oss är att tillhandahålla korrekt och aktuell information om droger och droganvändning.

YAD använder i sin verksamhet frivilliga för att sprida information och kunskap i hela landet och målet är verksamhet av unga för unga. Vi är närvarande på olika evenemang och tillställningar för att erbjuda information om en drogfri livsstil, bland annat på festivaler. Till vår verksamhet hör också regionala, frivilliga grupper, samt nätbaserad verksamhet kallad YAD Street Team. Du kan ansluta dig till YAD rf som betalande medlem eller komma med som frivillig i vår verksamhet.

Vi erbjuder utbildningar, samt informativt material i olika former. Bekanta dig närmare med materialet i YAD Store. Kontakta oss om du är intresserad av våra utbildningar.

20.952134,

Oliko tämä hyödyllinen sivu?