.

Kannabis lailliseksi – kuka puhuu ja miksi?

Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle -kansalaisaloitteen ympärillä on kuhissut viime aikoina paljolti, ainakin meillä täällä päihdetyötä tekevien ihmisten keskuudessa!

Tällä hetkellä YAD ry kannattaa kaikkien huumeiden osalta rangaistavuuden poistamista eli dekriminalisointia. Haluamme, että asioista keskustellaan ja keskusteluun tuodaan rohkeasti erilaisia näkökulmia. Asioiden avoin keskustelu ja puntarointi vähentää huumeita käyttäviin ihmisiin kohdistuvaa leimaa ja yleensäkin edistää asioita. YADilla on OK puhua kannabiksesta ja muista huumeista. Erilaiset mielipiteet ja niistä keskustelu lisää ymmärrystä ja ehkä muuttaa maailmaa. Erilaiset ihmiset ovat rikkaus.

Haluamme kannustaa ihmisiä pohtimaan itsenäisesti mitä mieltä he aloitteesta ovat. Mitä positiivisia vaikutuksia sillä olisi ja mitkä ovat taas mahdollisia negatiivisia vaikutuksia? Mitä ei ehkä osata ajatella?

Hyvä muistutus on aloittaa omien tunteiden tunnistamisesta. Mitä tuntemuksia herää pelkästään jo asiaa ajatellessa? Huomion valokeila kohdistuu usein myös vahvistamaan omaa näkemystä. Ole kriittinen omille ajatuksillesi ja kuuntele ymmärtäväisesti myös toisinajattelijoita -heiltä voi oppia oleellista. Alta löydät vinkkejä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota tarkastellessasi päihteisiin tai mihin tahansa aiheeseen kohdistuvaa kirjoitusta, artikkelia, ohjelmaa tai vaikkapa kansalaisaloitetta.

1. Puhujan motiivit

Ketkä ovat sisällön tuotannon takana? Julkaisut heijastavat usein niiden luoneiden tahojen näkökulmia ja ajatuksia. Katso mikä taho on julkaisun takana, onko kyseessä yksityishenkilö vai jokin organisaatio, millaisia arvoja ja näkemyksiä heillä on? Miten ne vaikuttavat sanomaan ja sisältöön?

2. Tausta, tunteet ja tulkinta

Miten omat tunteesi, taustasi tai kokemuksesi vaikuttavat tulkintaasi? Oletko esimerkiksi kokenut jotain negatiivista päihteitä kohtaan, joka voisi muokata ajatteluasi päihteitä käyttäviä ihmisiä kohtaan? Tai vastavuoroisesti jotain hyvin positiivista, joka voisi saada sinut unohtamaan päihteiden käytön riskit? Vai kenties jotain siltä väliltä? Myös se millä tavalla ympäristössäsi suhtaudutaan/on suhtauduttu päihteisiin tai miten niistä puhutaan somessa seuraamillasi kanavilla saattaa muokata suhtautumistasi ja ajatteluasi.

3. Lähdekriittisyys

Tarkasta lähteet. Onko lähteinä käytetty tutkimuksia? Milloin ne on tehty, onko tieto edelleen ajankohtaista? Mitkä tahot ovat tehneet tutkimukset, onko tieto neutraalia ja luotettavaa?

4. Vaikuttamispyrkimys

Mikä motiivi julkaisulla on? Pyritäänkö sillä vaikuttamaan ihmisten asenteisiin? Levittämään tietoa? Saamaan lisää seuraajia, jäseniä, kannattajia? Saamaan aikaiseksi reaktio ja jos niin miksi?

5. Julkaisun yleisö

Kenelle julkaisu on suunnattu ja miten se vaikuttaa tuotettuun sisältöön? Mitä kerrotaan tai jätetään kertomatta? Ketkä jätetään ulkopuolelle? Millaisin keinoin ihmisen huomio on pyritty kiinnittämään? Onko käytetty tehokeinoja tai huomiota herättäviä sanavalintoja? Esitelläänkö asia tai ihminen valokeilassa tai toisinpäin varjossa, jos näin niin miksi?

Ajatuksia kannabiksen laillistamisesta

Pitäisi ensin huolehtia heistä, joilla todellisia ongelmia laittomien päihteiden kanssa.

Saadaan pitoisuudet paremmin valvonnan piiriin.

Lisensoidut kaupat haluavat rahaa -> tekevät kaikkensa saadakseen lisää käyttöä.

Laillistamisella olisi positiivinen vaikutus asenteisiin, ja esimerkiksi nuorten olisi helpompi puhua asioista aikuisille.

Syrjäytymisvaara pienenee.

Yleisesti viime vuodet ovat osoittaneet, että kansalaisyhteiskunnalla on entistä tärkeämpi rooli päihdepoliittisten kysymysten esiintuomisessa ja ratkaisuehdotusten löytämisessä. Aikaisemmat kansalaisaloitteet kannabiksen dekriminalisaatiosta ja käyttöhuoneiden pilotoinnista ovat osoittaneet, että tahtoa muutokseen on enenevissä määrin kansalaisten parissa.

Aloitteessa on hyvää se, että siinä tuodaan kattavasti esiin useita nykysysteemin ongelmakohtia, joihin tarjotaan mahdollisia ratkaisuja laillisen sääntelyn kautta.

Huolenaiheena on, että aloitteen mahdollisesti tuoma erityisasema kannabiksen ja sen käyttäjien kohdalla asettaa muiden laittomiksi luokiteltujen huumausaineiden käyttäjät epätasa-arvoiseen asemaan.

Ei aineen laillistus, mutta käytön rankaisematta jättäminen kyllä!

Laillistamisesta otettava myös vastuu: hoitoonohjaus ja hoitoon budjetointi.

Lue lisää

Lähteenä käytetty

https://mediakasvatus.fi

https://mediakasvatus.fi/materiaali/tuota-ja-tulkitse/

https://mediakasvatus.fi/materiaali/tutkimusmatka-median-representaatioihin/

https://libguides.centria.fi/c.php?g=675824&p=4812109

Oliko tämä hyödyllinen sivu?