.

Huumeiden käyttötila

Huumeiden käyttötila tai puhekielessä käyttöhuone on huumausaineita käyttäville ihmisille suunnattu tila, jossa voi käyttää laittomia päihteitä terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Ensisijaisesti käyttötila on suunnattu ihmisille, jotka käyttävät huumeita pistämällä julkisissa tiloissa, ja jotka ovat syrjäytymisvaarassa tai uhassa jäädä terveyspalveluiden ulkopuolelle.

Tällä hetkellä huumausainelainsäädäntö estää käyttötilan perustamisen Suomeen, sillä huumausaineiden käyttö ja hallussapito luokitellaan rikoksiksi. Lakeihin on tehtävä muutoksia, mikäli käyttöhuone tänne, monien muiden Euroopan maiden lailla, halutaan. YADilla ollaan käyttöhuonekokeilun kannalla, samoin useat päihdetyötä tekevät organisaatiot ja asiantuntijat. Silti kokeilu herättää ihmisissä ennakkoluuloja ja kielteisiä ajatuksia. Siksi olisikin tärkeää levittää tietoa käyttötilan hyödyistä ja siitä minkälaisia positiivisia vaikutuksia huoneilla on ollut muissa maissa.

Faktoja käyttötilan hyödyistä:

  • Voidaan ehkäistä yliannostuksista johtuvia kuolemantapauksia käytön tapahtuessa terveydenhuollon ammattilaisen läsnä ollessa.
  • Voidaan ehkäistä pistämisestä aiheutuvia infektioita ja tartuntatautien leviämistä tarjoamalla puhtaat pistovälineet ja opastusta turvallisempiin käyttötapoihin.
  • Tarjotaan paikka inhimilliselle kohtaamiselle, kuunteleva korva ja turvallinen ympäristö.
  • Pistovälineet lähtevät ainakin osittain pois kaduilta.
  • Mahdollisuus ohjata ihmisiä erilaisten sosiaalipalveluiden piiriin, joihin he eivät välttämättä muutoin osaisi hakeutua.

Hyödyistään huolimatta käyttöhuonekokeilu vaatisi tarkkaa suunnittelua ja pohdintaa esimerkiksi aukioloajoista, lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista ja tiloissa tarjottavista palveluista. Fakta on, että ihmiset tulevat käyttämään huumeita pistämällä oli meillä siihen tarkoitukseen oma tilansa tai ei. Olisi siis jokaisen edun mukaista tarjota näille ihmisille paikka, jossa tulla kohdelluksi ihmisenä ja tehdä pistäminen niin turvalliseksi kuin se suinkin on mahdollista.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?