.

Tilastoja ja tutkimuksia

Tilastoja ja tutkimuksia

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018

Päihdetilastollinen vuosikirja 2018

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017

Huumeiden jätevesitutkimukset

Euroopan huumeraportti 2018 (Euroopan huumeviraston Emcdda:n julkaisuja)

Kouluterveyskysely (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Nuorten terveystapatutkimus 2017 (STM)

Huumeet Suomessa 2020 – ennakointitutkimus (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja)

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2018 (Poliisi)

Kannabis ja terveys 2014 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Huumetilanne Suomessa 2014 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Muita julkaisuja

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017)

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö  (Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016 A-klinikkasäätiö, Pitkänen, T., Perälä J. & Tammi T.)

Tätä mun kuuluu tehdä: päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta (Petra Pohjonen, sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma 2015)

Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja (Warsell, Leena; Soikkeli, Markku 2013)

Se toimii sittenkin! – Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää (Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 2011)