.

Tilastoja ja tutkimuksia

Tilastoja ja tutkimuksia

Suomalaisten huumeiden käyttö ja huumeasenteet 2018

Päihdetilastollinen vuosikirja 2018

Päihdehuollon huumeasiakkaat 2017

Huumeiden jätevesitutkimukset

Finland Country Drug Report 2019 (EMCDDA)

Euroopan huumeraportti 2018 (Euroopan huumeviraston EMCDDA:n julkaisuja)

Kouluterveyskysely (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Nuorten terveystapatutkimus 2017 (STM)

Huumeet Suomessa 2020 – ennakointitutkimus (Poliisiammattikorkeakoulun raportteja)

Huumausainerikollisuuden tilannekatsaus 2018 (Poliisi)

Kannabis ja terveys 2014 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Huumetilanne Suomessa 2014 (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Muita julkaisuja

Toimivat mielenterveys- ja päihdepalvelut (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 89/2017)

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö  (Tietopuu: Tutkimussarja 1/2016 A-klinikkasäätiö, Pitkänen, T., Perälä J. & Tammi T.)

Tätä mun kuuluu tehdä: päihdetaustaisten nuorten aikuisten motiiveja tehdä kokemustietoon pohjautuvaa päihdekasvatusta (Petra Pohjonen, sosiaalipolitiikan pro gradu -tutkielma 2015)

Laatutähteä kiertämässä – Ehkäisevän päihdetyön laatukäsikirja (Warsell, Leena; Soikkeli, Markku 2013)

Se toimii sittenkin! – Kuinka päihdevalistuksesta saa selvää (Nuorisotutkimusverkoston julkaisuja 2011)

Oliko tämä hyödyllinen sivu?