.

Paikallistoiminta

YAD:n paikallinen vapaaehtoistoiminta on organisoitu paikallistiimien kautta. Paikallistiimejä toimii ympäri Suomea ja niitä voidaan sanoa YAD:n toiminnan sydämeksi.

Paikallistiimit muodostuvat vapaaehtoisista nuorista/nuorista aikuisista ja ne toimivat valtakunnallisen YAD:n osana. YAD ry:llä on tällä hetkellä kuusi paikallistiimiä. Paikallistiimejä ei perusteta keskusjohtoisesti, vaan niitä perustetaan nuorilta tai paikkakunnalta nousseesta aloitteesta, työntekijöiden avustuksella.

Paikallistoiminta on nuorten vapaaehtoisten järjestämää toimintaa, jota YAD:n ehkäisevän huumetyön suunnittelijat tukevat. Joillain paikkakunnilla myös nuorisotyöntekijät ovat toiminnan tukena. Usein paikkarilaisten tukikohta ja kokoontumispaikka onkin nuorisotiloilla tai muissa nuorisokeskuksissa. Muita kokoontumispaikkoja ovat esim. kahvilat, kansalaistalot, kirjastojen kokoushuoneet, kansanopiston tilat, oppilaitosten tilat sekä YAD:n tilat. Kokoontumisissa nuoret suunnittelevat oman paikallistiiminsä toimintaa.

Vapaaehtoiset järjestävät paikkakunnillaan mm. erilaisia päihteettömiä tapahtumia sekä pitävät infopisteitä nuorten tapahtumissa ja haastavat nuoria keskusteluun päihdeasioissa. Paikallistiimien pitämillä infoilla jaetaan YAD:n materiaalia ja levitetään tietoa huumausaineaiheisiin liittyen. Infoilla on usein myös toiminnallista tekemistä ja muuta ohjelmaa. Paikallistiimeissä toimijat voivat myös lähteä mukaan valtakunnallisiin tapahtumiin sekä muiden tiimien järjestämiin toimintoihin. Paikallistiimien toiminta muotoutuu niissä olevien ihmisten sekä resurssien mukaan.

Tiimivastaavan tehtävät

Kaikissa YAD:n paikallistiimeissä on tiimivastaava, joka yhdessä tiimiläisten kanssa ideoi ja järjestää paikkarin toimintaa. Hän toimii yhteyshenkilönä YAD:n työntekijöihin ja tiedottaa myös toiminnasta alueensa jäsenille. Tiimivastaavat kokoontuvat kahdesti vuodessa tiimipäiville YAD:n vastuunkantajien, eli hallituksen ja työntekijöiden, kanssa. Tiimivastaava vastaa paikallistiimin sähköpostiviestinnästä ja on yhteydessä myös alueen yhteistyökumppaneihin.

Miten mukaan toimintaan?

Jos asut toimistopaikkakunnillamme (Tampere ja Jyväskylä) tai niiden läheisyydessä, voit tulla mukaan kaupungin paikallistiimiin tai ottaa yhteyttä ehkäisevän huumetyön suunnittelijaan, joka kertoo sinulle lisää toimintamahdollisuuksista. Yhteys-sivulta löydät paikallistiimien yhteystiedot, voit kysyä tiimivastaavalta toiminnasta lisää ja tulla mukaan kokouksiin.

Perusta paikallistiimi!

Eikö YAD toimi vielä paikkakunnallasi? Haluaisitko toimintaa?

Paikallistiimin perustaminen ja pyörittäminen ei ole vaikeaa. Se vaatii kuitenkin asiaan sitoutuneen tiimivastaavan ja vähintään viisi muuta toimintaan mukaan lähtevää henkilöä. Tiiminvastaavan tulee mielellään olla 18 vuotta täyttänyt, mutta alle 35-vuotias, sekä YADin jäsen. Osuiko kohdalle? Ehkä juuri sinä olet se valittu!

Oman paikallistiimin kautta voi tarjota toimintaa ja osallistumismahdollisuuksia paikkakunnan nuorille ja nuorille aikuisille. Yhteen kootun porukan kanssa on mukavampi toimia kuin yksin. Vastuita ja tehtäviä voi aina jakaa kiinnostuksen mukaan. Olennaista on halu vaikuttaa oman alueen ehkäisevään huumetyöhön nuorekkaalla tavalla. Tiimivastaava saa tuekseen koulutusta, työntekijöiden ohjausta ja paikallistiimioppaan sekä pääsyn yhdistyksen sähköiseen materiaalipankkiin.

Paikallistiimiporukalla voitte:

  • pitää infopisteitä eri tapahtumissa
  • tehdä nuorisotalo-/kouluvierailuja päihdekeskustelun ja YAD-infon merkeissäYAD
  • järjestää tapahtumia ja päihteetöntä toimintaa
  • tukea huumeiden käytön lopettaneita
  • levittää tietoa ja materiaaleja huumausaineisiin liittyen
  • tartuttaa huumekriittistä asennetta muihin nuoriin
  • lähteä mukaan muiden tiimien järjestämiin tai valtakunnallisiin tapahtumiin
  • toimia internetin kautta

Alkuun pääsee parhaiten osallistumalla YAD:n koulutuksiin ja saamalla siten valmiuksia toimintaan. YAD:lta saa tarvittavaa materiaalia toiminnan tueksi. Ehkäisevän huumetyön suunnittelijat tukevat ja auttavat toiminnan suunnittelussa. Jos olet kiinnostunut paikallistiimin perustamisesta ja olet saanut porukkaa mukaan, ota rohkeasti yhteyttä lähimpään ehkäisevän huumetyön suunnittelijaan, niin katsotaan miten saadaan paikallistoiminta sinun alueellasi käyntiin.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?