.

Verkkovapaaehtoistyö

street-team-pyoreaYAD Street Team on verkon kautta ohjattua huumeviestinnän ja vaikuttamisen toimintaa. Tiimiläiset rekisteröityvät tiimin jäseniksi ja alkavat suorittaa sivustolla olevia tehtäviä. Hyväksytyistä tehtävistä saa pisteet ja pisteitä keräämällä on mahdollisuus erilaisiin palkintoihin. Samalla huumekriittisyys ja -tietoisuus leviävät hauskalla tavalla.

Street Teamin tehtävät voivat olla esimerkiksi:

  • Tarrojen tai julisteiden liimaamista sopiviin paikkoihin
  • Blogiin tai mielipidepalstalle kirjoittamista
  • Katutaiteen tekemistä
  • Kuvien, viestien tai vetoomusten levittämistä netissä
  • Vaikuttamista nettiyhteisöissä
  • Tempauksen järjestämistä
  • Huumekriittisen aatteen levittämistä erilaisin yllättävin tavoin

Tiimissä toimiminen ja pisteiden keruu eivät ole aikaan tai paikkaan sidoksissa. Street Teamissa voi toimia yksin tai porukassa, silloin kuin sinulle sopii.

Ks. lisää ja rekisteröidy www.yad.fi/streetteam

Street Teamin toiminta käytännössä

Street Team on nuorilta nuorille suunnattua ehkäisevää huumetyötä, jonka tarkoituksena on vaikuttaa päihdeasenteisiin ruohonjuuritasolla. Sanomaa levitetään pääosin erilaisten materiaalien kuten tarrojen, julisteiden ja flyereiden avulla sekä internetin välityksellä ja sosiaalisessa mediassa. Rekisteröityneitä vapaaehtoisia Street Teamiin kuuluu n. 7000 ja vapaaehtoisia on mukana toiminnassa ympäri Suomea.

Käytännön tasolla Street Teamiin liittyminen ja tehtävien teko tapahtuu seuraavasti; nuori kirjautuu käyttäjäksi Street Teamin sivuille omalla nimimerkillään ja valitsee tehtäväpankista itseään kiinnostavan tehtävän, sekä pyytää tarvitsemansa materiaalit. Tehtyään valitsemansa tehtävän, hän raportoi sen suoritetuksi Street Teamin sivujen kautta. Ylläpito antaa palautteen ja pisteyttää suoritetun tehtävän. Pisteillä voi lunastaa erilaisia Street Teamin palkintoja, esim. huppareita ja converse-tennareita. Palkinnoilla pyritään kannustamaan toiminnassa mukana pysymiseen.

Joustavaa, vapaata ja kannustavaa

Street Teamia olennaisesti määrittävä tekijä on toiminnan vapaus. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta osallistua juuri niin kauan kuin haluaa, haluamallaan tavalla ja panoksella, mutta myös sitä, että omat mielipiteensä saa muodostaa vapaasti. Verkkovälitteisyys tukee hyvin tätä toiminnan joustavuutta (Piispa & Ervamaa, 2013).

Keskeistä Street Teamin toiminnassa on pelillisyys, tehtäviä suorittamalla nuoret vapaaehtoiset kerryttävät pisteitä, joiden perusteella he voivat lunastaa palkintoja. Tehtäviä on erilaisia ja eritasoisia materiaalin levittämisestä vanhempien kanssa käytäviin keskusteluihin huumausaineista. Toimintaa pyritään kehittämään nuorten omista lähtökohdista käsin ja nuorilla on mahdollisuus kertoa ideoitaan, ajatuksiaan ja toiveitaan toiminnasta.

Street Team toimii vastauksena vapaaehtoistyön muutoksiin

Street Team aktivoi nuoria toimimaan, mutta myös ajattelemaan ja keskustelemaan (Piispa & Ervamaa, 2013). Street Teamin toimintatapa tukee verkkoympäristössä toimimaan tottuneiden nuorten kokemusmaailmaa, sekä nuorille luontaisia tapoja vaikuttaa ja toimia. Street Teamia voidaankin pitää jonkinlaisena ohjatun nuorisotoiminnan, nettiaktivismin ja perinteisemmän kansalaisjärjestötoiminnan hybridinä (Piispa & Ervamaa, 2013).

Street Team toimii vastauksena järjestökentällä ja vapaaehtoistyössä tapahtuneisiin muutoksiin ja on mallina sovellettavissa miltei mihin tahansa ympäristöön. Se tarjoaa nuorille joustavampia tapoja tehdä vapaaehtoistyötä omien arvojensa mukaisesti.

Ensimmäinen Street Team -pilottihanke käynnistyi vuonna 2006, jonka jälkeen YAD on toteuttanut Street Team ja Street Team 2 -hankkeet. Street Team 2 -hanke jatkui vuoden 2015 syksyyn saakka, jonka jälkeen toiminta sulautettiin osaksi YAD:n perustyötä. Kaikki Street Team -hankkeet ovat olleet RAY:n rahoittamia.

Hankkeiden aikana kehitettiin matalan kynnyksen vapaaehtoistyömalli nuorten huumeiden vastaiseen kansalaistoimintaan. Street Teamissa voi toimia kuka tahansa yli 13-vuotias, missä päin Suomea tahansa, juuri sillä työpanoksella kuin haluaa ja juuri silloin kuin haluaa. Toiminnan keskiössä ovat Street Teamin sivut, joiden kautta toimintaa hallinnoidaan.

streetteam-stp

Lisätietoa Street Team -hankkeesta löydät seuraavista linkeistä:

Street Team 2 -hankkeen sosiaalinen tilinpäätös (2013-2015)

Street Team -hankkeen arviointitutkimuksesta on julkaistu myös kirja, jota voi ostaa verkkokaupastamme: YAD Street Team – Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille

Oliko tämä hyödyllinen sivu?