.

Koulutusperiaatteemme

YAD:lle tulee paljon luento- ja koulutuspyyntöjä, joihin läheskään kaikkiin yhdistys ei pysty vastaamaan.

YAD noudattaa tiettyjä periaatteita luennointi- ja koulutustoiminnan suhteen:

  • YAD:n vapaaehtoiset ja työntekijät voivat osallistua sellaisen koulutuksen tuottamiseen, jossa mahdollistuu koulutettavien ja kohderyhmän osallisuus, esim. pienryhmätyöskentely ja erilaiset workshopit edustavat tätä mallia.
  • YAD lähtee erittäin harvoin pitämään huumeisiin liittyviä massaluentoja suurille ryhmille, koska toimintatapaa ei pidetä mielekkäänä.
  • YAD:n koulutukset ja luennointitoiminta suunnataan ensisijaisesti nuorille, nuorille aikuisille, alan ammattilaisille tai opiskelijoille.
  • YAD:n työntekijät pitävät kutsusta puheenvuoroja ja luentoja ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa.
  • YAD:n asiantuntijuusalueita ovat mm. päihdekasvatus ja huumevalistus, ehkäisevä päihdetyö (varhaisesta tuesta aina kohdennettuun riskiehkäisyyn), toipuvan käyttäjän tuki, päihdetrendit YADin toteuttamien kyselyiden ja toimintaympäristöjen valossa ja kannabikseen liittyvät näkökulmat.
  • YAD:lta voi tiedustella räätälöityjä koulutuksia ja luentoja, jotka hinnoitellaan tapauskohtaisesti.
  • Kouluilla käyvät ensisijaisesti YAD:n vapaaehtoiset kertomassa YAD:n toiminnasta ja mahdollisesti vetämässä päihteisiin liittyvän keskustelun toiminnallisin menetelmin (tarvittaessa tilaajan tulee korvata vapaaehtoisten matkakulut). Varsinaisia koulujen oppitunteja YAD ei pidä.
  • Koulutuksen, luennon tai päihdekasvatustilaisuuden järjestämiseen voi kysyä ideoita ja konsultaatiota yhdistyksen työntekijöiltä.
  • Huumeisiin liittyvää infomateriaalia voi aina tilata yhdistykseltä koulutus ja luentotapahtuman tueksi.

Lisätietoja tilattavista koulutuksista saat ehkäisevän huumetyön suunnittelijoilta.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?