.

Meidän pitäis jutella… -tilauskoulutus

Puheeksioton ja kohtaamisen koulutus nuorten kanssa työskenteleville 2 h

  • Huolenaiheena päihteet
  • Päihdeasioiden puheeksiotto
  • Muutos ja motivaatio

Koulutuksen tarkoituksena on antaa käytännön välineitä nuorten ja nuorten aikuisten päihteidenkäytön kohtaamiseen. Teemoina muun muassa oman huolen tunnustelu, puheeksiotto ja puuttuminen sekä nuoren motivoiminen muutokseen. Koulutus sopii hyvin kaikille nuorten kanssa sekä ryhmä- että yksilötyötä tekeville. Koulutuksen kesto 2 tuntia. Lisäksi mahdollisuus tunnin mittaiseen kokemusasiantuntijan vetämään koulutusta täydentävään työpajaan, jolloin kokonaiskesto on 3 tuntia. Kokemusasiantuntijan workshopin koko maksimissaan 20 hlö.

Koulutuksen hinta 200 €/ryhmä + matkakulut ja tarvittaessa päivärahat. Koulutusmateriaalit sisältyvät hintaan. Kokemusasiantuntijan palkkio 50 euroa +matkakulut ja päiväraha.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?