.

Ränni-menetelmä

Ränni on kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhdessä ohjaama noin 90 minuutin setti, jonka aikana enintään 12 nuoren ryhmälle vedetään muutama osallistava harjoitus, jotka on kehitetty yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. YAD:n kouluttamat kokemusasiantuntijat ovat kokemusasiantuntijoita. Muutamia päiviä ennen sessiota ja muutama päivä sen jälkeen nuorilla on oltava mahdollisuus täyttää ennakko- ja palautekyselyt internet-yhteydellä varustetulla tietokoneella, mieluiten valvotusti siten, että koko ryhmä täyttää kyselyt (noin 5 min/kysely).

Ränni-menetelmässämme aihetta lähestytään tarkastelemalla päihteidenkäytön taustalla olevia motiiveja, jotka ovat usein aivan tavallisia, jokaisen nuoren kokemia tarpeita ja tuntemuksia. Ajatuksena on kannustaa nuoria itseään löytämään ja valitsemaan päihteettömiä tapoja toteuttaa näitä tarpeita.

Keskustelun hedelmällisyyden kannalta on tärkeää, että nuoret uskaltavat puhua rehellisesti mahdollisista kokemuksistaan sekä ylipäätään suhtautumisestaan päihteisiin. Jotta keskustelusta saataisiin mahdollisimman avointa, muita ohjaajia/opettajia pyydetään pysyttelemään keskustelussa taka-alalla. Heidän on kuitenkin syytä olla paikalla, jotta he voivat myöhemmin jatkaa keskustelua ryhmän nuorten kanssa.

Pyydä tarjous koulutuksesta: minttu.kylmalahti@yad.fi

Kysy rohkeasti lisää, jos kiinnostuit!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?