.

Tuki käytön lopettaneille

YAD:n toteuttama tukitoiminta päihdetaustaisille jakaantuu kahteen osaan: yhteisön tukeen ja erilliseen tukitoimintaan.

Yhteisön tuki

Yhteisön tuki YAD:ssa tarkoittaa sitä, että yhdistyksen toimintaan ovat tervetulleita päihteistä eroon pyrkivät nuoret sekä heidän läheisensä. Tavoitteena on luoda huumeettomia ihmissuhteita ja tarjota tukea päihteettömään elämään tekemisen ja yhdessäolon kautta. Vapaaehtoistoimijoiden muodostamalla turvaverkolla ja yhteisöllisellä tuella on suuri merkitys ehkäistäessä entisten käyttäjien retkahduksia.

YAD:n toimintaan osallistuu päihdetaustoiltaan hyvin erilaisia ihmisiä: osa jäsenistä saattaa käyttää alkoholia vapaa-ajallaan, jotkut ovat olleet streittareita koko ikänsä ja osalla voi olla taustallaan rankkojakin päihdejaksoja. Yhdistyksen toiminnassa ketään ei leimata tai eritellä taustojensa perusteella. Yhteisötuen keskeinen tarkoitus YAD:ssä on siinä kokemuksessa, että ei ole yksin huumeettoman elämäntavan puolesta.


Tukitoiminta

Yhteisön tuen lisäksi yhdistys tarjoaa yksilötukea päihteistä irti pyrkiville nuorille aikuisille (pääsääntöisesti 18-35-vuotiaille) Jyväskylässä. Mukaan toimintaan pääsee, kun tavoitteena on päästä irti huumeiden käytöstä ja voi sitoutua osallistumaan toimintaan selvin päin. Toiminnasta vastaavat koulutetut vapaaehtoiset yhdessä yhdistyksen työntekijöiden kanssa. Tukitoiminta on osallistujille maksutonta.

Tukitoiminta on luonteeltaan identiteettiä vahvistavaa arjessa tukemista, jota toteutetaan sekä keskustellen että elämyksellisten toimintojen kautta. Tavoitteena ryhmässä on päihteettömän elämäntavan ja elämäntaitojen vahvistuminen sekä raittiutta tukevan verkoston lisääminen.


Tuettavaksi?

Tuettava on 16-29-vuotias päihdekuntoutuja, joka on lopettanut huumeiden käytön ja kaipaa kuntoutumisen tueksi uusia sosiaalisia kontakteja ja vapaa-ajan aktiviteetteja. Tai henkilö, jolla on tarve huumeettomaan ympäristöön ja sosiaalisiin suhteisiin läheisen päihteiden käytön takia.

Mukaan toimintaan pääset ottamalla yhteyttä ehkäisevän huumetyön suunnittelijaan.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?