.

Huumekriittistä kevytaktivismia nuorille

20,00 

Kuvaus

YAD Youth Against Drugs ry on kehittänyt Street Team -mallia nuorten huumeiden vastaiseen vapaaehtoistyöhön. Vuodesta 2007 lähtien tämä matalan kynnyksen aktivismi on vakiintunut yhdeksi järjestön toimintamuodoista.

Tähän kirjaan on koottu RAY:n rahoittaman kolmivuotisen Street Team -hankkeen arviointi vuosilta 2010–2012. Arviointitutkimus kulki projektin rinnalla koko sen kolmivuotisen taipaleen ja sen toteuttivat Nuorisotutkimusverkoston tutkijat Mikko Piispa ja Suvi Ervamaa. Arviointitutkimuksessa käydään kronologisesti läpi hankkeen toimintavuodet sekä arvioidaan Street Teamissä jaossa olleet materiaalit. Lopuksi siinä keskitytään vaikutusten arviointiin.

Lyhyesti kerrottuna YAD Street Team on verkosta käsin ohjattua matalan kynnyksen vapaaehtoistoimintaa, johon ovat tervetulleita kaikki yli 13-vuotiaat nuoret, jotka haluavat osallistua huumeiden vastaiseen työhön. Street Teamissä voi toimia missä päin tahansa Suomea, milloin tahansa, juuri sen verran kuin haluaa ja juuri niin pitkään kuin haluaa. Street Team on hauskaa, palkitsevaa ja erilaista vapaaehtoistyötä. YAD Street Teamin voi nähdä ohjatun nuorisotoiminnan, nettiaktivismin ja perinteisen kansalaistoiminnan hybridinä. Tämänkaltaisia innovatiivisia malleja tarvitaan alati muuttuvalle vapaaehtoistyön kentälle.

”Street Teamin toimintatapa on erityisesti nuorille suunnatun kansalaistoiminnan kentässä huomionarvoinen innovaatio, josta saatuja kokemuksia kannattaisi hyödyntää laajemminkin.”

ISBN 978-951-97615-5-8
sivuja 98, nidottu