.

Päättyneet hankkeet

VIDA Vital Information for Drugs Awareness 2020-2022

Kansainvälisessä yhteishankkeessa luotiin 12 interaktiivista infografiikkaa nuorisotyöntekijöiden käyttöön pienryhmätyöskentelyyn. Materiaalin tarkoituksena on lisätä nuorten tietoa huumeista ja niiden riskeistä ja vaikutuksista. Materiaali käännettiin viidelle eri maan kielelle: portugaliksi, hollanniksi, irlanniksi, tsekiksi sekä suomeksi. Hankkeessa tuotettiin vuorovaikutteisia postereita. Postereiden sisältämissä QR -koodeissa on linkkejä sivustoille, joissa pääsee katsomaan videoita, pelaamaan pelejä tai vastaamaan kyselyihin. Nämä videot, pelit sekä kyselyt sisältävät ehkäisevän huumetyön sisältöjä esim. huumausaineista, vaikutuksista, riskeistä, riippuvuuksista, toipumisesta jne. Materiaalit on tuotettu yhdessä nuorten kanssa.

www.vida-eu.com
VIDA-hankkeessa tuotettu opetusmateriaali (ensimmäistä kertaa kirjautuessa vaatii rekisteröitymisen)

Kannabisinterventio nuorille kannabiksen käyttäjille 2018–2020

Hankkeessa kehitetyn interventiomallin avulla tarjotaan tukea kannabiksen käytön lopettamiseen tai vähentämiseen ja sitä kautta paremmat mahdollisuudet kiinnittyä opiskeluihin ja/tai työelämään. Etenkin 2. asteen opinnoista tippuminen lisää riskiä moniin syrjäytymistä synnyttäviin asioihin, joista yhtenä on kannabiksen käytön runsastuminen. www.kannabishanke.fi

Exp3rt – Kohtaava kokemusasiantuntijuus 2018–2020

Hanke jatkoi YAD ry:n kahta edellistä kokemustiedon hanketta (Expa ja Exp2) sekä niissä kehitettyjä Toni- ja Ränni-menetelmiä. Uutena toimintona hankkeessa kehitettiin kokemusasiantuntijalähtöinen nuorten pienryhmissä tapahtuva päihdehaittoja ehkäisevä työmalli nuorille ja nuorille aikuisille.

Itse mutta ei yksin 2018-2020

Itse mutta ei yksin -hankkeessa luotiin verkkopalvelu huumeita käyttäville, niitä kokeilleille ja lähipiirin käytön vuoksi riskiryhmään kuuluville nuorille ja nuorille aikuisille yhdessä nuorten, yhteistyökumppaneiden ja YAD:n vapaaehtoisten kanssa.

Hankkeen tavoitteena on tarjota palvelun käyttäjille toiminnallista tekemistä huumeiden sijaan, lisätä käyttäjien elämänlaatua ja parantaa elämänhallintaa sekä vähentää käytöstä johtuvia haittoja. www.jumipuisto.fi

“Mutku netissä luki…” 2016–2018

“Mutku netissä luki…” -hankkeessa luodaan päihdekriittinen mediakasvatuskokonaisuus verkkovapaaehtoistyön tarpeisiin. Hankkeen päämäränä on kehittää ehkäisevän päihde- ja huumetyön toimintatapoja, sekä tuoda päihdekasvatusta ja kolmannen sektorin toimintaa nuoria kiinnostavalla tavalla verkkoympäristöön. Projektin aikana luodaan Street Teamin pelillistä toimintamallia hyödyntäen koulutuskokonaisuus, joka on myös muiden nuoriso- ja ehkäisevän päihdetyön toimijoiden käytettävissä. www.kamaasomessa.fi

Exp2 – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -jatkohanke 2015–2018

Jatkohankkeen tavoitteena on laajentaa toimintaa useammalle paikkakunnalle, tarjota kokemuskoulutusta sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja vakiinnuttaa kokemusasiantuntijatoiminta osaksi YAD:n perustyötä. YAD:n järjestämänä toiminta jatkuu Tampereen lisäksi myös Jyväskylässä. www.yad.fi/expa

Expa – Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä 2013–2015

YAD:n Kokemusasiantuntijuus ehkäisevässä huumetyössä -hankkeen tarkoituksena on luoda yhteistyössä huumeiden käytön lopettaneiden nuorten aikuisten kanssa vuorovaikutuksellinen ehkäisevän huumetyön malli päihdekasvatus- ja koulutustarpeisiin.
www.yad.fi/expa

Street Team2 2013–2015

Jatkokehittämis- ja toimintamallin levittämishanke vuosille 2013–2015. YAD Street Team on RAY:n rahoittama projekti, jonka tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen vapaaehtoistyömallia nuorten huumeiden vastaiseen kansalaistoimintaan. Street Teamissa voi toimia kuka tahansa yli 13-vuotias, missä päin Suomea tahansa, juuri sillä työpanoksella kuin haluaa ja juuri silloin kuin haluaa. Hankkeen keskiössä on Street Teamin nettisivut, joiden kautta toimintaa hallinnoidaan.
www.yad.fi/streetteam

DanceWise2 2011–2013

on elektroniseen musiikkikulttuuriin kohdennettu ehkäisevän huumetyön kolmivuotinen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on toimintavuosinaan 2011–2013 vastata kohderyhmästä nousseeseen, erityisesti haittoja vähentävän tiedon tarpeeseen sekä tuoda tapahtumiin ja nuorisotaloille huumekriittistä näkökulmaa.

Ehkäisevän työn alueellinen malli, levitys ja juurrutus kevääseen 2011 saakka

Siirtymäajalla mallia pyritään kahden työntekijän voimin markkinoimaan uusiin rakenteisiin tai löytämään jatkokehittämistyölle uutta hallinnoivaa yhteisöä. Samalla levitetään hankkeen tuloksia ja tuotettuja materiaaleja. Kohdepaikkakuntina siirtymäajalla ovat Joensuu ja Lempäälä.

Street Team 2010-2012

Nuorille suunnatun päihdeviestinnän sekä Street Team -mallin pilotin kehittäminen toimivaksi valtakunnalliseksi verkkovapaaehtoistoiminnaksi.

DanceWise 2008–2010

Ehkäisevän huumetyön menetelmien kehittämiseen erityiskulttuureissa (konemusiikki ja tanssiklubit)

Ehkäisevän työn aluellinen malli 2006–2009 (jatkoa ehkäisevän työn koordinointihankkeille)

Varhaisvaiheen ehkäisevään työhön kehitetty malli, jota toteuttaa paikallinen verkosto. Pääajatuksena on tunnistaa hyvissä ajoin tukea tarvitsevat lapset ja ohjata heitä tukevien toimintojen pariin. Hankkeessa tuotettua materiaalipakettia voi tilata verkkokaupasta. Raportit ovat ladattavissa materiaalipankista.

Rave Against Drugs – ehkäisevä ja haittoja vähentävä työ konemusiikkiympäristöissä 2005–2007

Hankkeen loppuraportti on ladattavissa materiaalipankista. DanceWise-hanke jatkaa kohderyhmän parissa tehtävää työtä.

Järjestökylä – festarityön kehittämishanke 2005–2007

Hankkeessa kehitettiin toimintakäytäntöjä YAD:n festarityöhön sekä eri toimijoiden välistä yhteistyötä festivaaliympäristöissä.

Huumeboikotti 2002–2004

Huumeiden tuotannon ja huumekaupan epäkohtiin pureutunut hanke.
www.huumeboikotti.org

Puuttumisen malli 2000–2003

Hankkeessa kehitettiin kouluihin malleja tunnistaa ja toimia päihdetilanteissa. Hankkeen tuotoksena kirjoitettiin Puhetta päihteistä -opas vanhemmille.

Ehkäisevän työn koordinointi 1999–2001, jatkohanke 2002–2005

Varhaisvaiheen ehkäisevään työhön kehitetty malli, jota toteuttaa paikallinen verkosto. Pääajatuksena on tunnistaa hyvissä ajoin tukea tarvitsevat lapset ja ohjata heidät tukevien toimintojen pariin.

Perhe- ja pienryhmäprojekti 1997–1998

Hankkeessa kehitettiin perhe- ja pienryhmätoiminnan mallia, jota on sittemmin jatkokehitetty ja toteutettu osana ehkäisevän työn alueellista mallia sekä osana YAD:n perustoimintaa. YAD on myös julkaissut kirjan pienryhmätoiminnasta vuonna 2009. Julkaisua voi tilata verkkokaupasta.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?