.

Säädäks Sä?

– Nuorten ääni ehkäisevään päihdetyöhön

Säädäks sä? -hankkeessa kehitetään ehkäisevää päihdetyötä nuorilähtöiseksi yhteiskehittämisen menetelmin.
Hankkeen tavoitteena on nuorisolähtöisen tiedon pohjalta kehittää ehkäisevän päihdetyön menetelmiä nuorten
kokemusmaailmaa vastaavaksi sekä luoda tapoja viestiä päihteistä vaikuttavammin.
Kehittämistyö tapahtuu huumeita kokeilleiden tai satunnaisesti käyttävien 15–29-vuotiaiden nuorten,
kuntien ammattilaisten ja nuoria kohtaavien järjestötoimijoiden kesken.

Säädäks sä? on YAD ry:n ja Valo-Valmennusyhdistyksen yhteinen kehittämishanke,
joka toteutetaan vuosina 2023-2025

Hanke saa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta.

Yhteystiedot:

Salla Vuopio
salla.vuopio@yad.fi
040 630 8477

Virva Jääskeläinen
virva.jaaskelainen@valo-valmennus.fi
040 630 9019

instagram.com/saadakssa

Oliko tämä hyödyllinen sivu?