.

Perustyö, arvot ja strategia

Perustyö

Organisaation perustehtävä:

Puitteiden luominen, menetelmien ja välineiden tarjoaminen nuorten kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan, huumeiden käytön ehkäisemiseksi ja päihderiskien vähentämiseksi.

Pysyvä yleisstrategia:

  • Tieto – monipuolisen tiedon sekä näkökulmien tarjoaminen ja edistäminen huumausainekysymyksistä
  • Tuki – tuki huumeiden käytön lopettamisen jälkeiseen elämään
  • Toiminta – päihteille/huumeille vaihtoehtoisten elämysten tarjoaminen, tapahtumat

Yhdistyksen toiminta toteutuu valtakunnallisen ja paikallistiimien toiminnan kautta. Toiminnan kivijalkoina ovat nuorten kansalaistoiminta yhdistettynä työntekijöiden kautta toteutuvaan asiantuntija- ja ammattilaistoimintaan. Näiden kahden tekijän yhteisvaikutus tekee YADista yhdistyksenä sen mitä se on. Nuoret vapaaehtoistoimijat ovat toiminnassa keskeisiä vaikuttajia ja toiminnan toteuttajia. Työntekijät ja yhdistyksen muu organisaatio luovat mahdollisuuksia, tarjoavat resursseja, kouluttavat, ohjaavat ja tukevat toiminnassa. Työntekijät vastaavat osaltaan toimintojen toteutuksesta ja kehittämisestä.

Perustyön organisaatio:

Jäsenistö, hallitus, työntekijät, aineelliset ja aineettomat resurssit.
Perustyön työntekijöitä ovat toiminnanjohtaja, toimistosihteeri, 2–3 ehkäisevän huumetyön suunnittelijaa, sekä osa-aikainen tiedottaja.

Toimistopaikkakunnat: Jyväskylä ja Tampere

STEA:n yleisavustuksen piirissä


Strategia 2022–2025

”Helposti lähestyttävä nuorisojärjestö, joka tekee ehkäisevää päihdetyötä nöyrästi röyhkeällä asenteella!”

 

Yhdistyksen sääntömääräinen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomana valtakunnallisena nuorten vapaaehtoistoimintaan perustuvana järjestönä, jonka tavoitteena on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja;

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Järjestää koulutus- ja tiedostustoimintaa
  • Tarjoaa monipuolista tietoa ja herättää keskustelua huumausaineista sekä muista päihteistä
  • Tukee huumeiden käytöstä irti pyrkiviä
  • Toteuttaa ehkäisevän päihdetyön kehittämis-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa
  • Järjestää päihteettömyyttä edistäviä tapahtumia ja muuta tarkoituksensa mukaista toimintaa

Visio:

Nuorten ääni kuuluu ja vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön kentällä ja päätöksenteossa.

Missio:

YAD Youth Against Drugs ry on nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on ehkäistä huumausaineiden käyttöä sekä vähentää niistä ja muista päihteistä aiheutuvia haittoja. YAD:n osaaminen koostuu nuorten, huumeita käyttäneiden ihmisten ja ammattilaisten asiantuntijuuksista.

Tavoitteet:

Vuonna 2026 olemme sosiaali- ja terveysalan nuorisojärjestö, jonka päihdealan ja nuorten vapaaehtoistyön asiantuntijuutta arvostetaan ja joka tunnetaan laajasti. Toimimme nuorten ehdoilla ja annamme nuorten näkyä ja kuulua. Vahvistamme nuorten vertaisuuskokemuksia vapaaehtoistoiminnan laajalla kirjolla. Kanavoimme nuorten äänen kuuluviin ehkäisevässä päihdetyössä ja päihdepalveluihin liittyvissä päätöksissä. Yhdistyksemme kasvoina toimivat nuoret.

Yksilötasolla tavoitteena on ehkäistä nuorten ja nuorten aikuisten huumeiden käyttöä ja käytöstä aiheutuvia haittoja.

Yhteisötasolla tavoitteena on tarjota yhteisö, jossa on mahdollista kasvaa ja toimia tehden vapaaehtoistyötä huumeiden käytön ja käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi.

Yhteiskunnan tasolla tavoitteena on muuttaa tapaa, jolla yhteiskunta kohtelee huumeita käyttäviä tai käyttäneitä ihmisiä.

Lue tästä YAD:n strategia vuosille 2022–2025 kokonaisuudessaan

Oliko tämä hyödyllinen sivu?