.

YAD:n turvallisemman tilan ohjeet

Turvallisemman tilan ohjeiden tavoitteena on turvata jokaiselle YAD:n toimintaan osallistuvalle turvallinen ympäristö, jossa on mahdollisuus osallistua toimintaan ilman väkivallan uhkaa tai syrjintää. Turvallisemman tilan ohjeiden pohjalta jokainen voi tiedostaa oman toiminnan vaikutuksia muihin osallistujiin ja näin ottaa vastuuta omasta toiminnastaan. Se, että toiminta on kivaa, on meidän kaikkien vastuulla.

YAD:n toiminnassa…

  • otamme toiset huomioon ja toimimme niin, että kaikilla on mahdollisuus halutessaan osallistua toimintaan ja keskusteluun.
  • annamme tilaa toisille ja kunnioitamme toisten henkisiä ja fyysisiä rajoja, esim. emme koske toiseen ilman lupaa, häiritse tuijottamalla tai loukkaa tahallisesti sanoin.
  • pyrimme välttämään oletusten tekemistä esim. muiden sukupuolesta, seksuaalisuudesta, taustasta, elämäntilanteesta, terveydestä, varallisuudesta tai muusta sellaisesta.
  • emme ole päihtyneenä emmekä myy tai välitä päihteitä. Huomioimme muut myös niin, että emme esim. jätä omia tupakkatuotteita tai lääkkeitä muiden näkyville.
  • pyrimme puhumaan niin, että kaikki voivat ymmärtää.
  • vältämme käyttämästä puheessa syrjiviä tai toiseuttavia ilmaisuja.
  • emme kuvaa ihmisiä ilman lupaa ja pyydämme luvan kuvien ja videoiden julkaisemiseen.

YAD:n toiminnassa on ok huomauttaa, jos kokee tai näkee häiritsevää toimintaa ja turvallisemman tilan ohjeet eivät toteudu. Vahingossa voi törppöillä ja siitä usein selviää pyytämällä anteeksi. Palautteen voi ottaa rakentavasti vastaan ja oppia toimimaan toisia kohtaan kivemmin <3 <3 <3

Haastavassa tilanteessa, apua tai tukea tarvitessasi, ota asia puheeksi työntekijän/vastuuhenkilön kanssa mahdollisimman pian.

Oliko tämä hyödyllinen sivu?