.

Yhteistyössä

YAD näkee yhteistyön tärkeänä keinona kehittää ehkäisevän päihdetyön kenttää sekä toimia tehokkaammin ja näkyvämmin yhteisten tavoitteiden edistämiseksi. Eri toimijoiden keskinäinen vuoropuhelu, yhteiset linjaukset ja toiminta samaan suuntaan sovituilla työnjaoilla, on välttämätöntä. Yhteistyöllä saadaan aikaan synergiaetuja, jotka tukevat tavoitteen mukaista toimintaa ja edustavat järkevää resurssien käyttöä. Yhteistyön kautta toimijat voivat profiloitua toisiaan täydentäviksi ja purkaa turhaa päällekkäisyyttä.

YAD tekee yhteistyötä muiden järjestöjen, kunnallisten toimijoiden, paikallisten ja valtakunnallisten työryhmien ja tahojen kanssa silloin, kun yhteistyö on järkevää ja edistää yhdistyksen tavoitteiden toteutumista.

Valtakunnallisen tason järjestöjä, yhteisöryhmiä, verkostoja ja hankkeita, joissa YAD on mukana:

A-klinikkasäätiö

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Ehkäisevän päihdetyön verkosto (sekä sen alainen Huumetyöryhmä)

Fingo

Hyvinvointiala Hali ry

KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat ry

Kris ry ja Kris Nuoret ry

Music Against Drugs ry

Nusuvefo (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi)

Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry

Soste ry

Sovatek

Yeesi ry

Oliko tämä hyödyllinen sivu?