.

Päihderiippuvuus on ”mielihyväsairaus”, jossa aivot oppivat, että päihteen käyttö tuottaa mielihyvää. Riippuvuus alkaa usein mieliteosta ja johtaa pahimmillaan pakonomaiseen tarpeeseen käyttää toistuvasti päihdettä.

YAD ry ei sulje silmiään siltä tosiasialta, että huumausaineita käytetään. Siksi on tarpeellista tuoda saataville myös sellaista tietoa, joka voi vähentää aineiden käytöstä aiheutuvia haittoja.

Kun käytät, otat riskin… Päihteiden käyttö voi aiheuttaa vakavan yliannostuksen ja hengenvaaran monella tapaa. Lamaavat aineet kuten opiaatit (mm. Subutex, heroiini), bentsodiatsepiinit (mm. Diapam, Xanor), gamma ja lakka sekä alkoholi hidastavat elintoimintoja ja lamaavat hengitystä. Stimulantit kuten amfetamiini, ekstaasi, MDPV ja kokaiini saavat elimistön ylikierroksille, jolloin voi seurata esim. sydänkohtaus, aivoverenvuoto tai kuumeen nousun aiheuttama … Lue lisää