.

Päihderiippuvuus

Päihderiippuvuus on ”mielihyväsairaus”, jossa aivot oppivat, että päihteen käyttö tuottaa mielihyvää.

Riippuvuus alkaa usein mieliteosta ja johtaa pahimmillaan pakonomaiseen tarpeeseen käyttää toistuvasti päihdettä. Riippuvuuden kehittyminen on hyvin yksilöllistä. Riippuvuus voi syntyä päihdyttäviin aineisiin kuten nikotiiniin, alkoholiin ja huumausaineisiin, mutta myös toimintoihin kuten rahapelaamiseen. Se voi olla henkistä, fyysistä, sosiaalista tai kaikkia näitä.

Harjoitus tekee mestarin! Säännöllinen päihteiden käyttö edesauttaa riippuvuuden syntyä vaikuttaen mielihyvämuistiin. Ensimmäisen käyttökerran tunnetta ei silti välttämättä voi koskaan kokea uudelleen. Riippuvuuden kehittyessä sietokyky aineelle usein kasvaa, jolloin päihtymyksen saamiseen tarvitaan enemmän ainetta kuin ennen ja käytön lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita.

Päihderiippuvaisella arjen energia kuluu riippuvuuden ylläpitämiseen ajattelun, toiminnan ja sosiaalisten suhteiden tasolla. Päihteiden käytöstä tulee elämän keskipiste.

Riippuvuuden voimakkuus voi vaihdella. Lievimmillään riippuvuus ilmenee pinttyneenä tapana, kun taas pahimmillaan himo päihteeseen voittaa arvohierarkiassa kaikki elämän säilymisen kannalta tärkeät asiat, kuten tarpeen syödä, nukkua tai huolehtia jälkeläisistä. Vaikea riippuvuus on sairauden kaltainen tila, joka ilmenee mielen, kehon ja sosiaalisten suhteiden häiriöinä ja ongelmina. Riippuvuus ruokkii ihmissuhdeongelmia ja rikollisuutta.

Watch out!

  • Mitä, miten, paljonko käytät? Pidä taukoa!
  • Mitä käyttö Sinulle merkitsee? Toistuva mieliteko päihteeseen on riippuvuuden merkki. Miltä tuntuu ajatus, ettet ottaisikaan tänään, huomenna tai tai koskaan?
  • Mieti mikä Sinulle on arvokasta? Oletko valmis uhraamaan unelmasi, läheiset ihmissuhteesi ja itsemääräämisoikeutesi riippuvuudelle?
  • Riippuvuuteen liittyvä syyllisyys ja häpeä eivät katoa jatkamalla.

Riskitekijöitä

  • Sinä itse ja elinpiirisi (geenit ja ympäristö), päihdeongelma perheessä, sosiaaliset vaikeudet ja turvattomuus lapsena, oppimisvaikeudet, nuorena aloitettu päihteiden käyttö.
  • Käyttäjäkaverit, elämän kriisit ja muutokset. Toisille riippuvuus syntyy helpommin kuin toisille.

Suojaavia tekijöitä

  • Mitä enemmän terveellisiä ja aitoja mielihyvänlähteitä, sitä pienempi riski päihderiippuvuuteen.
  • Hanki innostavia ja palkitsevia kokemuksia muualta kuin päihteistä. Mieti, mihin tarpeeseen päihdettä käytät ja miten voisit tyydyttää saman tarpeen selvin päin.

Irti riippuvuudesta

  • Riippuvuudesta on mahdollista päästä irti. Usein irtautumista helpottaa ulkopuolinen apu/hoito, selvin päin olevat ystävät, itseapuryhmät ja uudet elämän sisällöt.
  • Riippuvuudesta irtautuminen vaatii usein koko arkielämän ja tunne-elämän remonttia, mutta muutos on mahdollinen!

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?