.

Häpeäleima – Webinaari

Tämä on kutsu
HÄPEÄLEIMA – Webinaariin 

Webinaarin toteuttajataho: YAD ry 

Ajankohta: 14.5.2024 Klo 12:30–15:00

YAD ry tekee valtakunnallista ehkäisevää huumetyötä. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden käytön aiheuttamia haittoja yksilölle, heidän läheisilleen ja yhteiskunnalle (THL). YAD ry:ssa ehkäisevää huumetyötä tehdään yhdistäen asiantuntijaosaaminen ja nuorilta nuorille vaikuttaminen. 

Nuorten huumekokeilut ovat lisääntyneet. Nuorten asenteet huumeisiin ovat lieventyneet ja kokeilut ovat varsinkin suurilla paikkakunnalla arkipäiväistyneet. Kokemuksemme on, että julkisuudessa päihdekeskustelua käydään pienen huumeita ongelmallisesti käyttävän joukon näkökulmasta. Suuri joukko nuoria kokemuksineen puuttuu keskusteluista. Puhuttaessa huumeiden käytöstä, sen ongelmallisuudesta ja ehkäisevästä päihdetyöstä, tulee keskusteluun ottaa myös ne enemmistönuoret, keillä ei tule vakavaa riippuvuussairautta. Keskustelu on tällä hetkellä yksipuolista. 

YAD ry järjestää webinaarin 14.5.2024, jossa aihetta lähestytään stigman näkökulmasta ja laajennetaan keskustelua. Huumeisiin liittyvä stigma aiheuttaa puhumattomuutta, ongelmien kärjistymistä, huumekuolemia ja paljon inhimillistä kärsimystä. Huumekuolemien ehkäisemisen toimenpideohjelmassa on yhdeksi keinoksi nimetty negatiivisen leiman purkaminen. 

Mitä negatiivinen leima tarkoittaa nuorten näkökulmasta?
Miten voimme toiminnallamme vähentää huumeisiin liittyvää stigmaa ja ehkäistä näin ollen myös huumekuolemia?
Mitä ammattilaisten tulee ymmärtää aiheesta ja miten ehkäisevää päihdetyötä tehdään laadukkaasti ja kohderyhmälähtöisesti?

Ilmoittaudu webinaariin tästä linkistä :
https://survey.zef.fi/bp43hhqd/index.html

Webinaari ohjelma

12:30 Miksi stigmasta on tärkeä puhua, toiminnanjohtaja Eeva-Kaisa Hohenthal, YAD ry

12:40 Stigman ja häpeän vaikutukset yksilöön, psykoterapeutti Mari McAlester 

13: 10 Yhteiskunnan keinot ehkäistä stigmaa, psykologi Julia Sangervo

13:40 Tukea ei tuomioita, Hamppupelto, YAD ry 

13: 50 Laittomuuden ristitulessa, väitöskirjatutkija Eve Orhanli

14:20 Konkreettisia menetelmiä ja pieniä tekoja, ehkäisevän huumetyön suunnittelija Iida Porkka ja verkkovapaaehtoistyön suunnittelija Taneli Hytönen sekä kokemusasiantuntija Erika Laihinen, YAD ry

14:50 Say something, Do something, YAD ry

15:00 Loppusanat ja kiitokset, seminaari päättyy

 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?