.

YAD Youth Against Drugs ry:n kevätkokous 2022

YAD:n kevätkokous järjestetään lauantaina 30.4. klo 14 Jyväskylän toimistolla (Lutakonaukio 3).

Jos haluat osallistua etäyhteydellä, sinun tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään torstaina 28.4. osoitteeseen eeva-kaisa.hohenthal@yad.fi. Etäosallistujat tulevat saamaan kokouslinkin perjantaina 29.4. Kevätkokousaineisto tulee ladattavaksi YAD:n verkkosivuille viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

Kokouksen asialista
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Päätetään työjärjestyksestä
4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
8. Käsitellään muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa kaikki jäsenmaksun maksaneet!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?