.

Yksikin kuolema on liikaa

Elokuun viimeisenä päivänä, 31.8., vietetään kansainvälistä yliannostuskuolemien ehkäisyyn liittyvää päivää. International Overdose Awareness Day on vuonna 2001 Australiassa syntynyt kampanja, joka on levinnyt ympäri maailmaa. Kampanjan tarkoituksena on muistaa yliannostukseen kuolleita läheisiä ja vähentää aiheeseen liittyvää stigmaa, sekä lisätä tietoisuutta yliannostusriskeistä ja niiden ehkäisystä.

Kampanjalla halutaan herättää ihmisiä keskustelemaan ja huomioimaan niitä keinoja, joilla huumeisiin liittyviä yliannostuksia voitaisiin ehkäistä. Yksi näkyvimmistä tavoista teeman esiin nostamiseksi on valaista jokin näkyvällä paikalla oleva julkinen tila päivän värillä. Päivän värinä on violetti.

Lue YAD:n blogista 6 neuvoa yliannostuksen välttämiseksi

Helsingissä järjestetään ODE-hankkeen ideoima puistotapahtuma 31.8.

 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?