.
Kiinnostaako huumeet?
Kirjoituksia ehkäisevän huumetyön kulisseista
Tervetuloa YAD Youth Against Drugs ry:n blogiin.
Julkaisemme järjestön työntekijöiden, vapaaehtoisten sekä toisinaan vierailevien kynäniekkojen mielipiteitä ja kokemuksia ajankohtaisista asioista huume- ja järjestökentältä.
Pääset siis kurkistamaan ehkäisevän huumetyön kulissien taakse.

Verkko nuorisotyön toimintaympäristönä

2 lokakuun, 2014
yad-street
Street Teamin toimintaympäristö on sekä verkossa että kaduilla.

Tällä viikolla vietetään valtakunnallista nuorisotyön viikkoa. YAD on yli 25 vuoden ajan tehnyt ehkäisevää huumetyötä ja tarjonnut päihteetöntä toimintaa nuorille mm. leirien, koulutusten, festarityön ja paikallistoiminnan muodossa. Nuorten oma osallisuus toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen on ollut alusta saakka toiminnan punainen lanka. Vuonna 2007 pilottihankkeella käynnistyneen YAD Street Teamin kautta verkko on vakiintunut yhdeksi keskeiseksi YAD:n nuorille suunnatun toiminnan toimintaympäristöistä.

Puhuttaessa verkosta nuorisotyön toimintaympäristönä, usein painottuvat netin mukanaan tuomat haasteet, kuten nuorten tavoitettavuus, toiminnan hankala hallittavuus ja vaikuttavuuden arvioinnin ongelmat. Tärkeää olisi kuitenkin myös muistaa nostaa esille netin tarjoamia mahdollisuuksia ja rohkeasti uskaltaa hyödyntää niitä. Verkon kautta toteutettavan nuorisotoiminnan ei esimerkiksi tarvitse tuntea kuntarajoja, vaan sen avulla voidaan tarjota nuorille yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia ja tekemistä riippumatta asuinpaikasta.

Verken keväällä julkaisemassa Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa -oppaassa Tero Huttunen pohtii verkkonuorisotyötä ja sen käsitettä. Huttunen toteaa artikkelissaan, että verkko tulisi nähdä nuorisotyössä toimintaympäristönä, eikä pelkkänä työkaluna. Tässä suhteessa nuorisotyöllä on niin julkisella kuin järjestösektorillakin vielä työtä tehtävänä. Suurimmalle osalle nuorista netti on itsestään selvästi näitä molempia, työkalu tiedon etsintään ja yhteydenpitoon sekä toimintaympäristö hengailulle, pelaamiselle, vaikuttamiselle ja itsensä ilmaisulle. Merkityksellistä ei loppujen lopuksi nuorten näkökulmasta ole se, miten verkkonuorisotyötä käsitteellistetään tai millä nimellä sitä kutsutaan. Merkityksellistä on se, että toiminta saavuttaa nuoret ja on heidän näkökulmastaan kiinnostavaa. Nuorilla on oltava aidosti mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tältä osin verkko ei poikkea toimintaympäristönä IRL nuoriso- ja ennaltaehkäisevästä työstä.

streetteamin-sivut

YAD Street Teamissa painottuvat toiminnallisuuden ja kansalaisvaikuttamisen ajatukset. Street Team ei solahda tyypillisimpiin verkkonuorisotyön määritelmiin, sillä sen lähtökohdat ovat nimenomaisesti toiminnallisuudessa. Street Team on vuorovaikutuksellista, sitomatonta ja vahvasti toimintaan painottuvaa. Street Teamin toiminnan kehittämisessä verkko on alusta saakka pyritty näkemään nimenomaisesti paitsi työvälineenä, myös toimintaympäristönä nuorten osallisuudelle, vertaisvaikuttamiselle ja kansalaisaktivismille.

Verkossa tehtävän nuorisotyön lähtökohtana on oltava osallisuus ja omaehtoisuus. Tämä kiteytyy hyvin alla olevaan lainaukseen, joka on poimittu street teamilaisen palautteesta:

”…kun ei tarvitse olla hirveen innokas kaupungilla käännyttäjä ja ihmisten kiusaaja vaikuttaakseen juttuihin, vaan asioita hyvän eteen voi tehdä miten itse tykkää, vaikka koneella himassa.”

Verkkonuorisotyö ja sen eri toimintamuodot ovat menneet viime vuosina Suomessa harppauksin eteenpäin ja nuorille tarjotaan monipuolisesti etenkin erilaista neuvonta- ja tukitoimintaa verkossa. Joukkoon mahtuu kuitenkin vielä uusia ja rohkeita ideoita!

 – Hanna Ikonen, projektityöntekijä, Street Team 2 -hanke, YAD ry

Lähteet: Tero Huttunen, Mitä on verkkonuorisotyö? Julkaisussa Verkko nuorisotyössä – Nuorisotyö verkossa, 2014. http://issuu.com/verkeorg/docs/verkko_nuorisoty__ss__

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.