.

Mitä se on? Valmistetaan nicotiana-kasvilajin lehdistä. Viljely- ja valmistusprosessin aikana tupakkaan lisätään lukuisia kemikaaleja, joista useat ovat myrkyllisiä. Tupakkaa käytetään polttamalla savukkeina, sikareina tai piipussa ja suun kautta verenkiertoon imeytettynä (nuuska, purutupakka) sekä höyrystämällä sähkötupakassa. Tupakan sisältämistä 7000 kemiallisesta yhdisteestä yli 70 on syöpää aiheuttavia ja muutama sata myrkyllisiä. Tupakkatuotteita ovat savukkeet, irtotupakka, piipputupakka, sähkötupakka, … Lue lisää

BZP Bentsyylipiperatsiini on synteettinen stimulantti, jonka vaikutukset muistuttavat amfetamiinia ja ekstaasia. BZP:tä myydään tabletteina. BZP-pillerit sisältävät usein myös muita piperatsiineja ja psykoaktiivisia aineita. BZP luokitellaan Suomessa huumausaineeksi. BZP:stä haetaan energisyyden tunnetta ja mielialan kohoamista. Vaikutus alkaa tunnin kuluessa ja kestää noin 1-6 tuntia. BZP aiheuttaa mm. kehon lämpötilan nousua, sydämentykytystä, pahoinvointia, päänsärkyä ja unettomuutta. Psyykkisinä … Lue lisää

Mitä ne ovat? Opioidit ovat oopiumiunikosta jalostettuja tai synteettisesti valmistettuja aineita, jotka vaikuttavat keskushermostoa lamaavasti. Suomessa yleisintä on erilaisten lääkeopioidien, kuten buprenorfiinin, metadonin, kodeiinin ja fentanyylin käyttö. Buprenorfiini on Suomessa laillisessa lääkekäytössä opioidiriippuvaisten hoidossa. Tabletit on tarkoitettu liuotettaviksi kielen alla, mutta päihdekäytössä niitä käytetään yleensä suoneen pistämällä.  Heroiinin käyttöä esiintyy myös, mutta melko vähäisissä määrin. … Lue lisää

Mitä ne ovat? Gamma, GHB, Gammahydroksibutyraatti eli gammahydroksivoihappo. Yhdistettä on ihmisen aivoissa luontaisesti gamma-aminovoihapon (GABA) aineenvaihduntatuotteena. Gammaa on katukaupassa tarjolla jauheena, rakeina, kapseleina ja useimmiten nesteenä. Nestemäisissä GHB-valmisteissa on yleensä 75-500mg/ml GHB:tä, eli aineen vahvuus vaihtelee suuresti. Lakka eli gammabutyrolaktoni (GBL) on gamman (GHB) esiaine, jota on eräissä puhdistusaineissa ja ohenteissa. Alun perin se kehitettiin … Lue lisää

Mitä ne ovat? Hallusinogeenisiin eli aistiharhoja tuottaviin huumausaineisiin luokitellaan LSD (lysergihappodietyyliamiini) ja huumaavat sienet. LSD on kemiallinen yhdiste, joka esiintyy paperilappuihin ja esim. sokeripaloihin imeytettynä. Yleisimmin päihdetarkoituksessa käytetyt sienet sisältävät psilosybiiniä. LSD:tä ja sieniä nautitaan suun kautta. LSD:n ja sienten käyttö on usein liitetty nuorisokulttuurisiin ryhmiin tai ilmiöihin. Sienten sisältämät psilosybiini ja psilosiini on laissa … Lue lisää

Kokaiini on kokapensaan lehdestä eristetty alkaloidi, joka vaikuttaa keskushermostoa stimuloivasti. Puhdas kokaiini on valkoista jauhetta, jota käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti tai polttamalla.

Amfetamiini on kemiallinen yhdiste, joka vaikuttaa keskushermostoa stimuloivasti. Amfetamiinia esiintyy jauheena, kapseleina, liuoksena ja kiteinä. Amfetamiinia käytetään suun kautta, nuuskaamalla tai suonensisäisesti.