.

Kokaiini

Mitä se on?

Kokaiini on kokapensaan lehdestä eristetty alkaloidi, joka vaikuttaa keskushermostoa stimuloivasti. Puhdas kokaiini on valkoista jauhetta, jota käytetään nuuskaamalla, suonensisäisesti tai polttamalla. Se imeytyy verenkiertoon kaikilta limakalvoilta. Kokaiinin polttamalla käytettäviä johdannaisia ovat crack, free-base ja koka-base. Kokapensaita kasvatetaan pääsääntöisesti Etelä-Amerikassa, missä kasvin lehdet myös jalostetaan huumausaineeksi. Suomessa myytävä kokaiini on usein jatkettua ja epäpuhdasta.

Vaikutukset

Kokaiinin vaikutus perustuu siihen, että se estää keskushermostossa dopamiinin, noradrenaliinin ja serotoniinin takaisinottoa hermosoluun. Kokaiinista haetaan mielihyvän tunnetta, euforiaa sekä itsevarmuuden ja energiatason kasvua. Kokaiinin vaikutukset muistuttavat amfetamiinin vaikutuksia, mutta ovat lyhytkestoisempia. Nuuskatun kokaiinin vaikutus alkaa noin kolmessa minuutissa. Piikitettäessä tai poltettaessa vaikutus alkaa lähes välittömästi ja kestää vain 10–15 minuuttia, nuuskattuna vaikutus on n. 20–45 minuuttia. Kokaiinin vaikutuksen alaisena voi kokea suuruudentunnetta ja yliarvioida omia kykyjään, mikä saattaa näkyä ylettömänä riskinottona ja hallitsemattomana käyttäytymisenä.

Käyttäjän aistiherkkyys lisääntyy ja unen sekä ruuan tarve vähenevät. Haittavaikutuksina voi olla vapinaa, huimausta, lihaskramppeja, verenpaineen kohoamista, sydämen toimintahäiriöitä, elimistön ylirasittumista sekä vainoharhaisuutta ja pelkotiloja. Päihtymystilaa seuraa ns. laskuvaihe, johon voi liittyä esimerkiksi masennusoireita, ärtyneisyyttä, rauhattomuutta, väkivaltaisuutta, paniikkitiloja ja aistiharhoja.

Riskit

Kokaiini aiheuttaa voimakasta psyykkistä riippuvuutta ja toleranssi aineeseen kasvaa nopeasti. Sietokyvyn kasvaessa annosta joutuu kasvattamaan huomattavasti samojen vaikutusten aikaansaamiseksi. Samalla käyttäjä tulee herkemmäksi aineen ei-toivotuille vaikutuksille, kuten ahdistukselle ja aistiharhoille. Vieroitusoireina voi olla pitkittynyttä ja voimakasta masentuneisuutta.

Kokaiini aiheuttaa elimistössä verenpaineen kohoamista ja verisuonten voimakasta supistumista. Tästä voi olla seurauksena sydänkohtaus, aivohalvaus tai aivojen toimintahäiriö, joka pahimmillaan voi johtaa koomaan tai kuolemaan. Ruokahalun heikkeneminen aiheuttaa ruuansulatuksen toimintahäiriöitä, puutostiloja ja aliravitsemusta. Kokaiinin nuuskaaminen voi johtaa hajuaistin menettämiseen, nenän verenvuotoon, krooniseen tulehdukseen sekä nenän väliseinän tuhoutumiseen. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ovat ajattelukykyä vaativien toimintojen heikentyminen, unihäiriöt ja aistiharhat. Sekakäyttö alkoholin kanssa lisää myrkytysvaaraa ja on yleisin äkkikuoleman aiheuttaja kokaiinin käyttäjillä.

Haittojen vähentäminen

Käyttötapa vaikuttaa riskien määrään. Suonensisäinen käyttö on kaikkein riskialtteinta. Suonensisäiseen käyttöön liittyviä tulehdus- ja tartuntatautiriskejä voi pyrkiä vähentämään huolellisella hygienialla ja puhtailla pistovälineillä. Myytävän aineen puhtauden vaihdellessa yliannostusriski kasvaa, mikäli saadun aineen kokaiinipitoisuus arvioidaan väärin. Yhteis- ja sekakäyttö muiden aineiden sekä alkoholin kanssa on vaarallista ja lisää myrkytysvaaraa. Yliannostukset ja komplikaatiot vaativat aina kiireellistä lääkärin hoitoa.

Kokaiinin kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta, ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!