.

Hallusinogeenit

Mitä ne ovat?

Hallusinogeenisiin eli aistiharhoja tuottaviin huumausaineisiin luokitellaan LSD (lysergihappodietyyliamiini) ja huumaavat sienet. LSD on kemiallinen yhdiste, joka esiintyy paperilappuihin ja esim. sokeripaloihin imeytettynä. Yleisimmin päihdetarkoituksessa käytetyt sienet sisältävät psilosybiiniä. LSD:tä ja sieniä nautitaan suun kautta. LSD:n ja sienten käyttö on usein liitetty nuorisokulttuurisiin ryhmiin tai ilmiöihin. Sienten sisältämät psilosybiini ja psilosiini on laissa määritelty huumausaineiksi.

Vaikutukset

LSD:n vaikutuksia kuvataan ”matkoina tai trippeinä” toiseen todellisuuteen. Kokemukset voivat vaihdella rentoutuneesta hyvänolon tilasta (good trip) syviin pelko-, kauhu- ja ahdistustiloihin (bad trip). LSD aiheuttaa voimakkaita aistiharhoja ja vääristymiä mm. ajan ja paikan tajuun sekä minäkäsitykseen. LSD saattaa myös vahvistaa niitä ajatuksia ja tunteita, jotka ovat sillä hetkellä päällimmäisenä mielessä. Myös aistit voivat vahvistua tai sekoittua keskenään. Sienten vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin LSD:n, ja riippuvat käyttömääristä ja sienten psilosybiinipitoisuuksista.

Riskit

Todellisuuden tajun muuttuminen lisää hallusinogeenien käyttäjän onnettomuus- ja itsemurhariskiä. LSD saattaa myös nostaa esiin tiedostamattomia tunteita, ajatuksia ja muistoja. Takautuvasti ilmeneviä mielenhäiriötiloja eli flashbackejä tulee osalle käyttäjistä ja niitä voi ilmetä vielä kuukausia käytön jälkeenkin. Pahimmillaan käytöstä voi aiheutua psyykkisiä ongelmia esimerkiksi masennusta, vainoharhaisuutta tai paniikkitiloja. Psyykkisten sairauksien puhkeamisen riski kasvaa henkilöillä, joilla alttiutta mielenterveysongelmiin. Sienien osalta riskiä lisää se, että ne saatetaan sekoittaa hengenvaarallisen myrkyllisiin sieniin.

Haittojen vähentäminen

Jos hallusinogeenejä käyttää, kannattaa varmuuden vuoksi hakeutua mahdollisimman turvalliseen ja rauhalliseen ympäristöön. Vältä käyttöä ahdistuneessa tai alakuloisessa mielentilassa, koska silloin riski negatiiviseen kokemukseen kasvaa huomattavasti. Yksin trippaaminen ei ole suositeltavaa; mahdollisten ongelmien ilmaantuessa on hyvä, jos on joku käyttäjän luottama henkilö valvomassa ja auttamassa tarpeen tullen. Vaikka aine ei tuntuisi heti toimivan, uutta annosta ei tule ainakaan pariin tuntiin ottaa, sillä vaikutukset voivat tulla viiveellä. Aineen voimakkuudesta ja vaikutuksista on vaikea tietää etukäteen; riskejä voi vähentää pienellä annostelulla ja käyttämällä muiden seurassa/valvonnassa. Yhteiskäyttö muiden päihteiden kanssa ei ole suositeltavaa. Yliannostuksen ottanut, hysteerisesti tai kontrolloimattomasti käyttäytyvä henkilö tulee saattaa avun piiriin.

Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe

Oliko tämä hyödyllinen sivu?