.

Hallusinogeenit

Mitä ne ovat?

Hallusinogeenisiin eli aistiharhoja tuottaviin huumausaineisiin luokitellaan LSD (lysergihappodietyyliamiini) ja huumaavat sienet. LSD on kemiallinen yhdiste, joka esiintyy paperilappuihin ja esim. sokeripaloihin imeytettynä. Yleisimmin päihdetarkoituksessa käytetyt sienet sisältävät psilosybiiniä. LSD:tä ja sieniä nautitaan suun kautta. LSD:n ja sienten käyttö on usein liitetty nuorisokulttuurisiin ryhmiin tai ilmiöihin. LSD luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi. Sienten sisältämät psilosybiini ja psilosiini on laissa määritelty huumausaineiksi.

Vaikutukset

LSD:n vaikutuksia kuvataan ”matkoina tai trippeinä” toiseen todellisuuteen. Kokemukset voivat vaihdella rentoutuneesta ja hilpeästä hyvänolon tilasta (good trip)  syviin pelko-, kauhu- ja ahdistustiloihin (bad trip). LSD aiheuttaa voimakkaita aistiharhoja ja vääristymiä mm. ajan ja paikan tajuun sekä minäkäsitykseen. Sienten vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin LSD:n, ja riippuvat käyttömääristä ja sienten psilosybiinipitoisuuksista. Etukäteen on lähes mahdoton tietää millainen ”matkasta” tulee.

Riskit

Sekavuustilat, aistiharhat ja kaikkivoipaisuuden tunne lisäävät huomattavasti hallusinogeenien käyttäjän onnettomuus- ja itsemurhariskiä. Takautuvasti ilmeneviä mielenhäiriötiloja eli flashbackejä tulee osalle käyttäjistä. Pahimmillaan matka voi ”jäädä päälle” tai käytöstä voi aiheutua psyykkisiä ongelmia esimerkiksi masennusta, harhaisuutta tai paniikkitiloja. Psyykkisten sairauksien puhkeamisen riski kasvaa henkilöillä, joilla muutenkin alttiutta mielenterveysongelmiin. Henkinen riippuvuus aineen aikaansaamaan tunnetilaan syntyy helposti. Sienien osalta riskiä lisää se, että ne saatetaan sekoittaa hengenvaarallisen myrkyllisiin sieniin.

Haittojen vähentäminen

Jos hallusinogeenejä käyttää, kannattaa varmuuden vuoksi käyttää mahdollisimman turvallisessa ja rauhallisessa ympäristössä. Yksin trippaaminen ei ole suositeltavaa, mahdollisten ongelmien ilmaantuessa on hyvä jos on joku käyttäjän luottama henkilö valvomassa ja auttamassa tarpeen tullen. Vaikka aine ei tuntuisi heti toimivan uutta annosta ei tule ainakaan pariin tuntiin ottaa, vaikutukset voivat tulla viiveellä. Aineen voimakkuudesta ja vaikutuksista on vaikea tietää etukäteen, riskejä voi vähentää pienellä annostelulla ja käyttämällä muiden seurassa/valvonnassa. Yhteiskäyttö muiden päihteiden kanssa ei ole suositeltavaa. Yliannostuksen ottanut, hysteerisesti tai kontrolloimattomasti käyttäytyvä henkilö tulee toimittaa hoidon piiriin.

Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe