.

Muuntohuumeet

BZP

Bentsyylipiperatsiini on synteettinen stimulantti, jonka vaikutukset muistuttavat amfetamiinia ja ekstaasia. BZP:tä myydään tabletteina. BZP-pillerit sisältävät usein myös muita piperatsiineja ja psykoaktiivisia aineita. BZP luokitellaan Suomessa huumausaineeksi.

BZP:stä haetaan energisyyden tunnetta ja mielialan kohoamista. Vaikutus alkaa tunnin kuluessa ja kestää noin 1-6 tuntia. BZP aiheuttaa mm. kehon lämpötilan nousua, sydämentykytystä, pahoinvointia, päänsärkyä ja unettomuutta. Psyykkisinä oireina voi esiintyä mielialavaihteluita, sekavuutta ja ärsyyntymistä. BZP voi ekstaasin tavoin aiheuttaa vaarallista nestehukkaa. Käytöstä seuraa vieroitusoireina mm. mielialan laskua.

mCPP

mCPP eli kloorifenyylipiperatsiini on synteettinen BZP:n kaltainen piriste, jota myydään ja käytetään ekstaasina tai ekstaasin vastineena. mCPP valmistetaan samannäköisiksi pillereiksi, kuin ekstaasi ja niitä on markkinoilla jo ekstaasia enemmän. Pillerit saattavat sisältää joskus myös MDMA:ta, mutta useimmin muita psykoaktiivisia aineita. mCPP:tä säännellään toistaiseksi lääkelain nojalla, jolloin mm. sen hankkiminen, myynti ja valmistaminen on rangaistavaa.

mCPP:n vaikutukset koetaan hieman samantyyppisinä kuin ekstaasin (MDMA), mutta vähäisempinä ja ilman empatian ja yhteenkuuluvuuden tunteita. Muiden stimulanttien tapaan mCPP aiheuttaa vaihtelevia vieroitusoireita, kuten mielialan laskua.

Mephedrone

Mephedrone on synteettinen stimulantti, joka on läheisesti khat-kasvin vaikuttavien aineiden kaltainen. Mephedronea käytetään myös ekstaasin vastineena. Mephedronea myydään pillereinä, kapseleina ja jauheena. Sitä käytetään suun kautta, nuuskaamalla tai suonen sisäisesti. Mephedronea säännellään toistaiseksi lääkelain nojalla ja mm. sen hankkiminen ja valmistus on rangaistavaa.

Muiden piristeiden tavoin Mephedronesta haetaan mielihyvää ja energisyyttä. Vaikutukset ovat ekstaasin kaltaisia, mutta lyhytaikaisempia. Ei-toivottuina vaikutuksina voi ilmetä pahoinvointia, huimausta, ahdistusta, rintakipuja, verenkierto-ongelmia ja ihottumaa. Mephedronea pidetään käyttäjäpiireissä piperatsiineja (BZP ja mCPP) haitallisempana aineena.

Muuntohuumeiden riskit

Suurimmat riskit liittyvät siihen, että käyttäjä ei tiedä mitä aine sisältää tai annostelee liikaa, jolloin vaikutukset voivat olla arvaamattomia. Toinen riskitekijä on käyttää sekaisin muiden aineiden kanssa. Stimulanttien buustaaminen toisilla stimulanteilla voi aiheuttaa elimistölle hengenvaarallisen ylikierrostilan. Stimulanttien käyttö kuormittaa erityisesti sydäntä. Suonensisäiseen käyttöön liittyy erityisesti tartuntatautien sekä suoni- ja kudosvaurioiden riski. Muuntohuumeiden pitkäaikaiskäytön haittavaikutuksia ei vielä tunneta.

Muuntohuumeiden kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä, niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?