.

Gamma ja lakka

Mitä ne ovat?

Gamma, GHB, Gammahydroksibutyraatti eli gammahydroksivoihappo. Yhdistettä on ihmisen aivoissa luontaisesti gamma-aminovoihapon (GABA) aineenvaihduntatuotteena. Gammaa on katukaupassa tarjolla jauheena, rakeina, kapseleina ja useimmiten nesteenä. Nestemäisissä GHB-valmisteissa on yleensä 75-500mg/ml GHB:tä, eli aineen vahvuus vaihtelee suuresti.

Lakka eli gammabutyrolaktoni (GBL) on gamman (GHB) esiaine, jota on eräissä puhdistusaineissa ja ohenteissa. Alun perin se kehitettiin uni- ja rauhoittavaksi lääkkeeksi ja nukutusaineeksi, mutta todettiin siihen sopimattomaksi. GBL:ää eli lakkaa juodaan valmiina nesteenä tai sitä sekoitetaan jauheena nesteeseen. Elimistössä lakka muuttuu GHB:ksi eli gammaksi. Lakka on luokiteltu lääkeaineeksi ja sen käyttö ei ole rangaistavaa, mutta säännösten vastainen myynti, levitys, valmistus ja varastointi on rangaistavaa lääkelain nojalla. Lakan hallussapito voi lisäksi tuottaa syytteen huumausainerikoksen valmistelusta tai huumausainerikoksen edistämisestä, jos tarkoitus on ollut valmistaa siitä gammaa.

Vaikutukset

Lamaa keskushermoston toimintaa. Vaikutus alkaa 15-30 minuutin kuluttua, suonensisäisesti annosteltuna heti. Vaikutuksen huippu saavutetaan 1,5-2 tunnissa ja kestää yleensä noin 8 tuntia. Gammalla ja lakalla on rentouttava ja euforisoiva vaikutus, joka saattaa väsyttää ja johtaa nukahtamiseen tai tajuttomuuteen. Haittavaikutuksina myös pahoinvointi, oksentelu, alilämpöisyys, päänsärky sekä hallusinaatiot. Aineet ovat vaikeita annostella, joten yliannostuksen riski on suuri.

Riskit

Pitkäaikaiskäyttö aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Vieroitusoireita ovat unettomuus, ahdistus ja vapina sekä muistamattomuus. Oireet voivat kestää päivistä useisiin viikkoihin. Gamma on suurina annoksina myrkyllinen aiheuttaen sekavuutta, tajunnan tason laskua koomaan asti, kouristuksia ja hengityksen lamaantumista. Lakka on gammaa moninkertaisesti vahvempaa, mistä syystä jo puolen millilitran yliannostus voi olla kohtalokas. Yhteiskäyttö alkoholin tai keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa lisää myrkytysriskiä.

Haittojen vähentäminen

Annostelun vaikeudesta johtuen äärimmäinen varovaisuus on tarpeen. Myrkytyspotilaan ensiapuna on potilaan asettaminen kylkiasentoon, tarvittaessa tekohengitys ja sairaalaan toimittaminen.

Gamman ja lakan kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viimekädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!