.

Gamma ja lakka

Mitä ne ovat?

Gamma, GHB, Gammahydroksibutyraatti eli gammahydroksivoihappo. Yhdistettä on ihmisen aivoissa luontaisesti gamma-aminovoihapon (GABA) aineenvaihduntatuotteena. Gammaa on katukaupassa tarjolla jauheena, rakeina, kapseleina ja useimmiten nesteenä. Nestemäisissä GHB-valmisteissa on yleensä 75-500mg/ml GHB:tä, eli aineen vahvuus vaihtelee suuresti.

Lakka eli gammabutyrolaktoni (GBL) on gamman (GHB) esiaine, jota on eräissä puhdistusaineissa ja ohenteissa. Alun perin se kehitettiin uni- ja rauhoittavaksi lääkkeeksi ja nukutusaineeksi, mutta todettiin siihen sopimattomaksi. GBL:ää eli lakkaa juodaan valmiina nesteenä tai sitä sekoitetaan jauheena nesteeseen. Elimistössä lakka muuttuu GHB:ksi eli gammaksi. Lakka on luokiteltu lääkeaineeksi ja sen käyttö ei ole rangaistavaa, mutta säännösten vastainen myynti, levitys, valmistus ja varastointi on rangaistavaa lääkelain nojalla. Lakan hallussapito voi lisäksi tuottaa syytteen huumausainerikoksen valmistelusta tai huumausainerikoksen edistämisestä, jos tarkoitus on ollut valmistaa siitä gammaa.

Vaikutukset

Lamaa keskushermoston toimintaa. Vaikutus alkaa 15-30 minuutin kuluttua, suonensisäisesti annosteltuna heti. Vaikutuksen huippu saavutetaan 1,5-2 tunnissa ja kestää yleensä noin 8 tuntia. Gammalla ja lakalla on rentouttava ja euforisoiva vaikutus, joka saattaa väsyttää ja johtaa nukahtamiseen tai tajuttomuuteen. Haittavaikutuksina myös pahoinvointi, alilämpöisyys, päänsärky, muistinmenetykset sekä joissakin tapauksissa hallusinaatiot. Haittavaikutukset liittyvät usein yliannostukseen, jonka riskiä lisäävänä tekijänä aineen annostelun vaikeus.

Riskit

Gamman ja lakan kohdalla riski yliannostukseen on suuri. Lakka on gammaa moninkertaisesti vahvempaa, ja jo puolen millilitran yliannostus voi olla kohtalokas. Yhteiskäyttö alkoholin tai keskushermostoa lamaavien aineiden kanssa lisää myrkytysriskiä. Pitkäaikaiskäyttö aiheuttaa fyysistä riippuvuutta. Vieroitusoireita ovat unettomuus, ahdistus ja vapina sekä muistamattomuus. Oireet voivat kestää päivistä useisiin viikkoihin. Gamma on suurina annoksina myrkyllinen aiheuttaen sekavuutta, tajunnan tason laskua koomaan asti, kouristuksia ja hengityksen lamaantumista.

Haittojen vähentäminen

Annostelun vaikeudesta johtuen äärimmäinen varovaisuus on tarpeen. Myrkytyspotilaan ensiapuna on potilaan asettaminen kylkiasentoon, tarvittaessa tekohengitys ja sairaalaan toimittaminen. Vältä yhteiskäyttöä myös muiden lamaavien päihteiden, kuten alkoholin kanssa.

Gamman ja lakan kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viimekädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?