.

Amfetamiini

Mitä se on?

Amfetamiini on kemiallinen yhdiste, joka vaikuttaa keskushermostoa stimuloivasti. Amfetamiinia esiintyy jauheena, kapseleina, liuoksena ja kiteinä. Amfetamiinia käytetään suun kautta, nenän kautta tai suonensisäisesti. Aineen puhtaus vaihtelee ja myyntiportaissa sitä saatetaan jatkaa esimerkiksi kofeiinilla tai muilla psykoaktiivisilla aineilla. Amfetamiini luokitellaan erittäin vaaralliseksi huumausaineeksi.

Vaikutukset

Amfetamiini on stimulantti, joka lisää käyttäjien vireystilaa, hyvän olon ja itsevarmuuden tunnetta sekä impulsiivisuutta. Suuria määriä nautittaessa vaikutuksiin saattaa liittyä ahdistusta ja levottomuutta. Amfetamiini vähentää ruokahalua ja unen tarvetta, mutta voi aiheuttaa myös vakavia unihäiriöitä. Pitkään jatkunut käyttö saattaa aiheuttaa sekavuutta ja vainoharhaisuutta. Fyysisiä vaikutuksia ovat mm. verenpaineen nousu, pulssin ja refleksien kiihtyminen, joista aiheutuu kehon ylikuumenemista ja rasittumista. Ruokahalun katoamisessa riskinä on aineenvaihdunnan hidastuminen. Metamfetamiinin ja muiden amfetamiinijohdannaisten vaikutukset ovat samantyyppisiä kuin amfetamiinin, mutta joidenkin yhdisteiden hallusinogeeniset vaikutukset ovat amfetamiinia suurempia.

Riskit

Elimistön ylikierrostila lisää sydämen toimintahäiriöitä ja aivoverenvuodon riskiä. Käyttäjän vastustuskyky saattaa heiketä voimakkaasti ylirasitustilan johdosta, jolloin kehon normaalit suojamekanismit häiriintyvät. Käyttäjillä voi ilmetä psyykkisiä oireita, kuten ahdistusta, vainoharhaisuutta, masentuneisuutta ja itsetuhoisuutta. Pitkään jatkuneen käytön seurauksena saattaa ilmetä myös aliravitsemusta, unihäiriöitä, impulsiivisuutta ja aivojen vaurioitumista. Oireet saattavat jatkua vielä pitkään käytön lopettamisen jälkeenkin. Suuret amfetamiiniannokset voivat laukaista psykoosin, eli voimakkaan sekavuus- ja vainoharhatilan. Amfetamiiniin syntyy voimakas henkinen, psyykkinen ja osin fyysinen riippuvuus. Suonensisäiseen amfetamiinin käyttöön liittyy HIV:n, maksatulehdusten sekä suoni- ja kudosvaurioiden riski.

Haittojen vähentäminen

Käyttötapa vaikuttaa riskien määrään. Suonensisäinen käyttö on kaikkein riskialtteinta, suun kautta nauttimisessa on pienin riski. Pistämällä käytettäessä on tärkeää pyrkiä käyttämään puhtaita pistovälineitä ja valmistusastioita, suonensisäiseen käyttöön liittyvien tartuntatautienriskien minimoimiseksi. Useita päiviä jatkunut käyttö lisää sekä fyysisiä että psyykkisiä haittavaikutuksia. Yhteiskäyttö muiden päihteiden kanssa ei ole suositeltavaa, koska muut aineet voivat moninkertaistaa haittavaikutuksia. Yliannostusriski kasvaa erityisesti käytettäessä samanaikaisesti muita stimulantteja. MAO-estäjien ja SSRI-masennuslääkkeiden yhteiskäytöstä voi seurata serotoniinisyndroomana tunnettu myrkytystila, jossa hermoston synapsirakoihin erittyy liikaa serotoniinia. Yliannostus- ja myrkytysepäilyissä tulee aina hakeutua hoidon piiriin.

Amfetamiinin kokeileminen tai käyttäminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Huumeiden käyttö ei ole koskaan täysin haitatonta ja sillä on aina vaikutuksia myös muihin kuin käyttäjään itseensä. Jos käytät, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?