.

Tupakka

Mitä se on?

Valmistetaan nicotiana-kasvilajin lehdistä. Viljely- ja valmistusprosessin aikana tupakkaan lisätään lukuisia kemikaaleja, joista useat ovat myrkyllisiä. Tupakkaa käytetään polttamalla savukkeina, sikareina tai piipussa ja suun kautta verenkiertoon imeytettynä (nuuska, purutupakka) sekä höyrystämällä sähkötupakassa. Tupakan sisältämistä 7000 kemiallisesta yhdisteestä yli 70 on syöpää aiheuttavia ja muutama sata myrkyllisiä. Tupakkatuotteita ovat savukkeet, irtotupakka, piipputupakka, sähkötupakka, sikarit ja nuuska. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei lain mukaan saa myydä alle 18-vuotiaille, myöskin tupakkatuotteiden hallussapito on alaikäisiltä kielletty. Nuuskan myynti on Suomessa kokonaan kielletty.

Vaikutukset

Tupakan nikotiini tavoittaa aivot sekunneissa imeytyessään verenkiertoon. Nikotiini nostaa verenpainetta, kiihdyttää pulssia ja laajentaa keuhkoputkia. Tupakka saattaa tilanteesta riippuen rentouttaa, parantaa keskittymiskykyä ja/tai vähentää ruokahalua. Suurina annoksina ja tottumattomille tupakointi voi aiheuttaa pahoinvointia sekä muita oireita. Tupakan terva ärsyttää keuhkoputkia aiheuttaen yskää ja limaneritystä. Häkä vähentää veren kuljettaman hapen määrää, mistä voi seurata mm. suorituskyvyn heikkenemistä, päänsärkyä ja väsymystä. Myös iho saattaa ohentua ja harmaantua sekä haju- ja makuaisti heikentyä. Tupakointi vaikuttaa suun ja hampaiden terveyteen ja altistaa useille syöville sekä sairauksille.

Nuuskattaessa nikotiinia imeytyy elimistöön enemmän kuin poltettaessa ja nikotiinin vaikutus on pitkäaikaisempaa. Vaikka keuhkojen kannalta nuuskaaminen on parempi ratkaisu kuin polttaminen, elimistön nikotiinikuormitus on nuuskattaessa suurempi ja suun alue vaurioituu enemmän kuin polttaessa.

Riskit

Säännöllisesti käytettäessä tupakka aiheuttaa voimakasta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Fyysistä riippuvuutta aiheuttaa nikotiini, jonka vaikutuksen loppuessa saattaa tulla vieroitusoireita, kuten hermostuneisuutta, levottomuutta, ärtyneisyyttä, unettomuutta, huimausta, vapinaa ja masennusta.

Pitkäaikaiskäytön riskeinä ovat erityisesti sydän- ja verisuonitaudit, keuhkosairaudet sekä syöpätaudit. Tupakointi lisää riskiä sairastua myös lukuisiin muihin sairauksiin ja onkin arvioitu, että tupakoitsijoiden elinajanodote olisi n. kymmenen vuotta lyhyempi kuin tupakoimattomalla väestöllä. Raskaudenaikainen tupakointi vaikuttaa sikiön aivojen kehitykseen ja lisää keskenmenon sekä ennenaikaisen syntymän riskiä.

Nuuskaaminen lisää ienongelmia, suun limakalvovaurioita ja suusyövän riskiä.

Nuorena aloitettu tupakointi lisää riskiä voimakkaan riippuvuuden muodostumiselle ja siten myös tupakan muille haittavaikutuksille.

Passiivinen tupakointi altistaa tupakansavun haitoille ja lisää mm. syöpäriskiä.

Haittojen vähentäminen

Tupakointi on haitallista terveydelle, joten paras tapa vähentää haittoja on välttää tupakointia. Terveyskeskukset tarjoavat alueillaan tupakkariippuvuuden hoitopalveluja. Nikotiinikorvaustuotteita, kuten nikotiinia sisältävää purukumia, pastilleja ja laastareita on tarjolla yli 18-vuotiaille. Jos poltat, ole huomaavainen tupakoimattomia kohtaan. Tietoa ja apua tupakoinnin lopettamiseen löytyy esimerkiksi osoitteesta www.stumppi.fi.

Tupakoinnin haittojen vähentämiseksi kehitetty sähkötupakka saattaa vaikuttaa alentavasti keuhkojen toimintakykyyn, joten senkään käyttö ei ole täysin haitatonta.

Tupakkatuotteiden kokeileminen tai tupakoiminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Jos tupakoit, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?