.

Tupakka

Mitä se on?

Valmistetaan nicotiana- kasvilajin lehdistä. Viljely- ja valmistusprosessin aikana tupakkaan lisätään lukuisia kemikaaleja, joista useat ovat myrkyllisiä. Tupakkaa käytetään polttamalla savukkeina tai piipussa ja suun kautta verenkiertoon imeytettynä (nuuska) sekä höyrystämällä sähkötupakassa. Tupakan sisältämät keskeiset kemialliset yhdisteet ovat häkä, terva ja nikotiini. Tupakkatuotteita ovat savukkeet, irtotupakka, piipputupakka, sähkötupakka, sikarit ja nuuska. Tupakkatuotteita tai tupakointivälineitä ei lain mukaan saa myydä alle 18-vuotiaille. Nuuskan myynti on Suomessa kokonaan kielletty.

Vaikutukset

Tupakan nikotiini tavoittaa aivot sekunneissa imeytyessään verenkiertoon. Nikotiini nostaa verenpainetta ja kiihdyttää pulssia. Tupakan vaikutukset ovat sekä piristäviä että rentouttavia. Suurina annoksina ja tottumattomille tupakointi voi aiheuttaa pahoinvointia sekä muita oireita. Tupakan terva ärsyttää keuhkoputkia aiheuttaen yskää ja limaneritystä. Häkä vähentää veren kuljettaman hapen määrää, mistä seuraa mm. suorituskyvyn heikkenemistä, huonokuntoisuutta, päänsärkyä ja väsymystä.

Tupakointi vaikuttaa ajan myötä ulkonäköön. Iho ohenee, harmaantuu, rypistyy ja vanhenee ennenaikaisesti. Naisilla tupakointi voi alentaa estrogeenin määrää, mistä johtuen karvoitus saattaa lisääntyä. Tupakointi voi heikentää haju- ja makuaistia sekä värjätä hampaat kellertäviksi. Tupakointi aiheuttaa myös pahanhajuista hengitystä. Tupakointi vaikuttaa hedelmällisyyteen ja lisää impotenssia.

Nuuskattaessa nikotiinia imeytyy elimistöön enemmän kuin poltettaessa ja nikotiinin vaikutus on pitkäaikaisempaa. Vaikka keuhkojen kannalta nuuskaaminen on parempi ratkaisu kuin polttaminen, on elimistön nikotiinikuormitus nuuskattaessa suurempi ja suun alue vaurioituu enemmän kuin poltettaessa.

Riskit

Säännöllisesti käytettäessä tupakka aiheuttaa voimakasta fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista riippuvuutta. Fyysistä riippuvuutta aiheuttaa nikotiini, jonka vaikutuksen loppuessa saattaa tulla vieroitusoireita kuten hermostuneisuutta, levottomuutta, ärtyneisyyttä, unettomuutta, huimausta, vapinaa ja masennusta. Nikotiinin riippuvuuspotentiaali on samaa luokkaa kuin vahvasti riippuvuutta aiheuttavilla huumeilla.

Pitkäaikaiskäytön riskeinä ovat erityisesti sydän- ja verisuonitaudit, keuhkosairaudet sekä syöpätaudit. Tupakointi lisää riskiä sairastua myös lukuisiin muihin sairauksiin ja siten aiheuttaa ennenaikaisia kuolemantapauksia. Raskaudenaikainen tupakointi lisää keskenmenon ja ennenaikaisen syntymän sekä kätkytkuoleman riskiä.

Nuuskaaminen lisää ienongelmia, suun limakalvovaurioita ja suusyövän riskiä. Varhainen tupakoinnin aloittaminen altistaa muille päihdekokeiluille ja on siten riski päihderiippuvuuden kehittymiselle.

Passiivinen tupakointi altistaa tupakansavun haitoille. Tupakansavu sisältää noin 50:tä syöpää aiheuttavaa ainetta.

Haittojen vähentäminen

Terveyskeskukset on velvoitettu tarjoamaan alueillaan tupakkariippuvuuden hoitopalveluja. Nikotiinikorvaustuotteita on tarjolla yli 18-vuotiaille. Vierutusoireisiin on saatavilla lääkehoitoa ja useilla paikkakunnilla kokoontuu tupakoinnin lopettamisryhmiä. Kaveriporukalla voi osallistua esimerkiksi lopettamista tukevaan kilpailuun. Jos poltat, ole huomaavainen tupakoimattomia kohtaan. Tietoa ja apua tupakoinnin lopettamiseen löytyy esimerkiksi osoitteesta www.stumppi.fi.

Tupakoinnin haittojen vähentämiseksi kehitetty sähkötupakka on osoittautunut myös terveysriskejä lisääväksi ja tutkimusten puuttuessa sen käyttöäkään ei voi varauksetta suositella.

Tupakkatuotteiden kokeileminen tai tupakoiminen on valinta, jonka jokainen tekee viime kädessä itse. Jos tupakoit, huomioi keinot vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja ja riskejä niin itsesi kuin läheistesikin kannalta.

Be smart – Be safe !