.

YAD Kevätkokous

YAD:n kevätkokous järjestetään lauantaina 4.5.24 klo 13
Tampereen toimistolla (Kumppanuustalo Artteli,
Mustalahdenkatu 22, 33210 Tampere). Voit tulla joko toimistolle tai osallistua etäyhteydellä. 

TERVETULOA KAIKKI JÄSENMAKSUN MAKSANEET!

KOKOUKSEN ASIALISTA :

1.
Valitaan kokouksen puheenjohtaja,
sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa

2.
Todetaan kokouksen laillisuus
ja päätösvaltaisuus

3.
Päätetään työjärjestyksestä

4.
Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu
vuosikertomus ja päätetään siitä

5.
Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä
kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto

6.
Päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7.
Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies

8.
Käsitellään muut asiat

9.
Kokouksen päättäminen

TULE MUKAAN :

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGM4M2JlNGItZDdmZC00MjMzLTkzZDUtMDEyMDdjOTY2N2Q4%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522307d1b71-cf41-406f-810e-90d686aa048a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522be032ccb-4997-4b29-9099-47204a4e9393%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=a3abf63e-99cc-42b6-bee5-8a0630850d2f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Lisätietoja :
eeva-kaisa.hohenthal@yad.fi. 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.