.

Ei enää Against Drugs – YAD ry:n nimi muuttuu

YAD Youth. Activism. Drugs. Youth. Awareness. Drugs. Yhdessä. Avoimesti. Dialogissa.
Näitä kaikkia on YAD.

Nyt se päivä on koittanut, kun emme ole enää YAD Youth Against Drugs ry. Olemme YAD ry. Olotila on hieman haikea, mutta enemmän odottava ja innokas. Pienenä kertauksena vielä, miksi tähän on päädytty ja mitä olemmekaan ajamassa. YAD Youth against Drugs ry koettiin vanhentuneena, eikä se kuvannut toimintaamme tai järjestöämme. Nimi pahimmillaan lisäsi vastakkainasettelua ja aiheutti turhaan mielikuvia, että vastustaisimme jotain tiettyä asiaa tai substanssia.

Tehtävämme on vähentää vastakkainasettelua
ja lisätä monipuolista keskustelua huumeista.

Emme vastusta huumeita, niitä kokeilleita tai huumeita käyttäviä ihmisiä. Vastustamme yksipuolista päihdekasvatusta, pelottelua ja häpeäkokemusta lisäävää yhteiskunnallista keskustelua. Huumeista
puhuminen ei lisää huumeiden käyttöä tai kokeiluita. Sen sijaan huumeista, niiden myönteisistä ja haitallisista puolista keskustelu lisää ymmärrystä, ehkäisee haittoja. 

Kokonaisvaltaisempi keskusteltu vähentää parhaimmillaan myös stigmaa,
jota kohdistetaan huumeita kokeileviin ja/tai käyttäviin ihmisiin.  

Pelottelu, hyssyttely tai pelkästään negatiivisten tarinoiden tarjoaminen ei vähennä huumeiden
kokeilua tai käyttöä, vaan saattaa jopa lisätä sitä. 

YAD ry tekee ehkäisevää huumetyötä nuorilta nuorille. YADissa yhdistyy asiantuntijatyö ja nuorilähtöisyys. Kaikki ovat yhdenvertaisia sukupuolesta tai päihteiden käytöstä tai käyttämättömyydestä ja muista yksilöllisistä seikoista riippumatta. Toimintamme vahvistaa itsetuntemusta, hyvinvointia ja tarjoaa päihteettömiä elämyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia
huumausaineisiin liittyvissä kysymyksissä. Koulutamme nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ja jaamme ajantasaista tietoa huumausaineista, kohtaamisesta sekä ehkäisevän huumetyön menetelmistä. Kehitämme uusia toimintatapoja ja luomme uutta tietoa kehittämishankkeissa. 

Olemme ehkäisevän huumetyön järjestö,
jossa nuorten ääni ja kokemuksellisuus ovat keskiössä.

Nimi ja logo muuttuvat. Järjestön perustehtävä tai oikeastaan mikään muukaan ei muutu. Toiminnassa
mukana olevat ja aiemmin olleet tuntevat, että tätähän olemme aina olleet. Järjestö on perustettu 1988 ja siitä saakka on oltu vastaan yksisilmäistä keskustelua, ihmisten luokittelua meihin ja heihin sekä ehkäisty huumeiden käyttöä ja huumeista aiheutuvia haittoja. Päihteetön yhteisö, yhdessä tekeminen ja vaikuttaminen on ollut ydintä ennen ja on nyt.  

Haluamme vaalia tätä ydintehtävää.
Vähennämme huumeisiin liittyvää stigmaa. YAD on aina ollut tekojen paikka,
koska vasta teot muuttavat asenteita ja maailmaa.

Tämän vuoden pääpaino piste toimintasuunnitelmassa on stigman vähentäminen.
Aloitetaan siitä, että vaihdetaan nimi ja puhutaan huumeista! 

Say something, do something!

YOUTH AGAINST DIVISION!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.