.

16.11. YAD ry:n sääntömääräinen syyskokous ja hallitusvaalit

Esityslista

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Päätetään työjärjestyksestä
  4. Käsitellään ja vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma
  5. Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta
  6. Nimetään edustajat niihin järjestöihin, joissa yhdistyksellä on edustusoikeus sekä edustajat niihin järjestöihin ja tai yhteistyöryhmiin, joiden jäsen yhdistys on
  7. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä, valitaan puheenjohtaja ja hallitus
  8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastaien palkkioista
  9. Käsitellään muut mahdolliset asiat
  10. Päätetään kokous

Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat tervetulleita mukaan päättämään yhdistyksen asioista!

Kahvitarjoilu!

Oliko tämä hyödyllinen sivu?