.

23.4.2017 YAD ry:n kevätkokous Tampereella

YAD:n kevätkokous järjestetään YAD ry:n Tampereen toimistolla Kumppanuustalo Arttelissa (Salhojankatu 42) sunnuntaina 23.4. klo 12:15.

Vuosikertomukseen 2016 voit tutustua tästä.

Tervetuloa kevätkokoukseen!

Kokouksen asialista

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Päätetään työjärjestyksestä
  4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä
  5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
  8. Käsitellään muut asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Oliko tämä hyödyllinen sivu?