.

Kannabiskysymys ei ole mustavalkoinen

Huhtikuussa 20.4. vietetään kansainvälistä kannabispäivää, josta käytetään lyhennettä ”420”. YAD haastaa hetkeä ennen, eli ”419”, miettimään vielä omaa kannabiksen käyttöä.

Maanantaina 19.4. käynnistyvä 419-kampanja lähestyy erityisesti kannabista käyttäviä. Kampanjasivuille on koottu vertaisnäkökulmia aiheeseen, tietoa haittojen ehkäisystä ja työkaluja oman käytön seurantaan.

419-kampanja on ollut osa YAD:n kannabistyötä vuodesta 2016. Kampanjan kuudes vuosi kokoaa aiempien vuosien teemat sekä vuosien varrella YAD:ssa tuotetut päihdekasvatusmateriaalit yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää monipuolisia näkökulmia kannabisaiheeseen. Kannabista käyttävien lisäksi 419-sivustolle kootusta materiaalista hyötyvät nuorten kanssa työskentelevät ja nuorten kannabiksen käyttöä kohtaavat aikuiset.

YAD Youth Against Drugs ry:n kannabistyön tavoitteena on ehkäisevän työn laadun ja medialukutaidon parantaminen sekä kannabista käyttävien syrjäytymisen ehkäisy ja kannabishaittojen vähentäminen tietoa lisäämällä. Kannabista käyttävät ja käytön lopettaneet nuoret aikuiset ovat mukana YAD:n kannabistyössä tuomalla kokemus- ja vertaisnäkökulmaa aiheeseen.

 

Tutustu 419-sivustoon: www.yad.fi/419

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Janne Paananen

toiminnanjohtaja

YAD Youth Against Drugs ry

janne.paananen@yad.fi

040 551 9067

Oliko tämä hyödyllinen sivu?