.

Kannabis teemana EPT-viikolla

Kannabis puhututtaa

Tänä vuonna EPT-viikon teemana on kannabis, ja viikon aikana halutaan kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun aiheesta. Kampanjan iskulauseet ”On OK lähteä tilanteesta, jossa ei viihdy”, ”On OK olla eri mieltä kavereiden kanssa”, ”On OK kieltäytyä jointista” ja ”On OK olla huolissaan kaverin pössyttelystä” on tehty yhdessä nuorten aikuisten kanssa. Ne kannustavat olemaan rohkeasti oma itsensä ja tukemaan sekä auttamaan kaveria silloin kun tämä tarvitsee apua. Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi. Kampanjasivu löytyy osoitteesta www.kysyminenkannattaa.fi.

Podcastissa kolme nuorta aikuista pohtii kannabiksen käyttöä

Kampanjasivulla on julkaistu podcast, jossa kolme nuorta aikuista pohtii kannabiksen käyttöä ja siihen liittyviä teemoja. Podcastissa pohditaan muun muassa viihdeteollisuuden luomaa vääristynyttä kuvaa kannabiksen käytöstä, sekä itsetunnon merkitystä sosiaalisen paineen alla. Mikä on FOMO-efekti ja miten se vaikuttaa päätökseen käyttää tai jättää käyttämättä kannabista? Mikä on auttanut lopettamaan kannabiksen käytön?

On OK kieltäytyä jointista – ”Hyvät kaverit ymmärtää kyllä”

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25-34-vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista. Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 %:lla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.

YAD ry keräsi nuorten kokemuksia kannabiksen käyttöön liitetystä sosiaalisesta paineesta pienen, omissa somekanavissa jaetun kyselyn kautta. Kyselyyn vastasi tasan neljäkymmentä 13–35-vuotiasta (keski-iältään 25,6). Kysely ei ole tieteellinen tutkimus, mutta valottaa hieman sitä, miten nuoret ja nuoret aikuiset kokevat kannabiksen käytön sosiaalisena ilmiönä.

Kyselyn koonti löytyy Ehkäisevän päihdetyön viikon kampanjasivulta

Ehkäisevän päihdetyön viikon järjestää vuosittain Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto, johon kuuluu 56 ehkäisevää päihdetyötä tekevää valtakunnallista järjestöä. YAD ry on Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston jäsen.

YAD:n tuottamaa kannabisaiheista päihdekasvatusmateriaalia, välineitä puheeksiottoon sekä haittojen vähentämiseen on koottu sivuillemme.

Vink! Parhaiten YAD:n ept-viikon menoista pysyt kartalla, kun seuraat YAD:n IG stooreja, @yad_ry

 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?