.

Kevätkokous 2021

YAD Youth Against Drugs ry:n kevätkokous 2021 järjestetään 17.4. klo 12 Jyväskylän toimistolla (Lutakonaukio 3). Koronarajoitukset vaikuttavat siihen, kuinka monta ihmistä voi olla toimistolla, joten suosittelemme osallistumista kokoukseen etäyhteyksin.

Etäyhteydellä osallistuaksesi sinun tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostitse viimeistään torstaina 15.4. osoitteeseen janne.paananen@yad.fi. Etäosallistujat tulevat saamaan kokouslinkin perjantaina 16.4.

Kevätkokousaineiston eli vuosikertomuksen, yhdistyksen tilinpäätöksen sekä tilintarkastajan lausunnon voi lukea alla olevan kokouslistan linkeistä.

Tervetuloa kaikki jäsenmaksun maksaneet!

Kokouksen asialista

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Päätetään työjärjestyksestä
4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä
5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
8. Käsitellään muut asiat
9. Kokouksen päättäminen

Oliko tämä hyödyllinen sivu?