.

Mediataitoviikko – Kamaa somessa -verkkokoulutus

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Viikon aikana kouluissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, nuorisotaloissa, kerhoissa ja harrasteryhmissä käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Mediataitoviikko suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yli 40 kansallisen organisaation kanssa, ja sitä koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.

www.mediataitoviikko.fi

Kamaa somessa -verkkokoulutus tarjoaa nuorille välineitä kriittisen medialukutaidon vahvistamiseen erityisesti sosiaalisen median päihde- ja huumesisältöjen suhteen

Kamaa somessa -verkkokoulutus on ehkäisevän huumetyön järjestön, YAD Youth Against Drugs ry:n vuonna 2017 julkaisema tehtäväkokonaisuus, jonka aiheena on huumeet ja sosiaalinen media. Koulutuksen tavoitteena on lisätä nuorten kriittistä medialukutaitoa sosiaalisen median päihde- ja huumesisältöjen suhteen sekä antaa valmiuksia ja osallistaa vertaisvaikuttamiseen verkossa. Koulutuksessa nuori tarkastelee myös omaa suhtautumistaan huumeisiin sekä sosiaaliseen mediaan.

Tehtäviä voi tehdä milloin ja missä vain, itsenäisesti tai nuorten ryhmissä. Tehtäväpankin tehtävät soveltuvat nuorten parissa työskentelevien hyödynnettäviksi, osana ryhmien tai yksilöiden kanssa tehtävää päihde- ja mediakasvatusta.

Kamaa somessa -koulutus luotiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman ”Mutku netissä luki – Päihdekriittinen mediakasvatuskokonaisuus verkkovapaaehtoistyöhön” -hankkeen tuotoksena. Koulutus koostuu noin kymmenestä monipuolisesta tehtävästä, joita tekemällä nuori etenee koulutuspolkua tasolta toiselle. Koulutuksen pääkohderyhmää ovat 13–17-vuotiaat nuoret.

Vuonna 2019 koulutukseen osallistui 90 nuorta. Nuorilta saatu palaute on ollut hyvää, tässä muutama:

”Parasta oli oppia uutta ja asioista lisää. Kannustavat palautteet raporteista oli hyvät, jotka innosti koulutusta vauhilla.”

”Oma ajatust niistä (huumeista) on koulutuksen avulla tullut selkeemmäksi ja syvällisemmäksi, koska aikaisemmin en tiennyt ihan varmaks miten ajatella asiaa.”

www.kamaasomessa.fi

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Taneli Hytönen (tavoitettavissa 12.2.->, sitä ennen: janne.paananen@yad.fi/040 551 9067)
verkkovapaaehtoistyön koordinoija
YAD Youth Against Drugs ry
0400 234 317
taneli.hytonen@yad.fi
 

Oliko tämä hyödyllinen sivu?