.

YAD Youth Against Drugs ry:n kevätkokous 2019

YAD ry:n kevätkokous järjestetään Jyväskylän toimistolla
(Lutakonaukio 3) 13.4.2019 klo 12.00

Vuosikertomukseen voi tutustua täällä.

Tervetuloa!

Kokouksen asialista

  1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  3. Päätetään työjärjestyksestä
  4. Esitetään edelliseltä vuodelta laadittu vuosikertomus ja päätetään siitä
  5. Esitetään yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta sekä tilintarkastajan lausunto
  6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
  7. Valitaan tilintarkastaja ja hänelle varamies
  8. Käsitellään muut asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Oliko tämä hyödyllinen sivu?