.

19.4. vietetään 419-päivää – Tänä vuonna kiinnitetään huomiota kannabiksen itselääkintään liittyviin riskeihin ja haasteisiin

Huhtikuun 20. päivä vietetään kansainvälistä kannabispäivää, josta käytetään lyhennettä ”420”. Sitä ennen, 19.4. eli ”419”, ehtii vielä puntaroida oman kannabiksen käytön hyötyjä ja haittoja.

Tänä vuonna 419-kampanja kiinnittää huomiota itsehoidolliseen kannabiksen käyttöön. Itsehoidollisella käytöllä tarkoitetaan sellaista kannabiksen käyttöä, jonka ensisijainen tarkoitus on lievittää tai poistaa jonkun sairauden tai vaivan oireita. Lääkärin määräämä hoito lääkekannabisvalmisteella on asia erikseen: sitä ei lueta itsehoidolliseksi käytöksi.

Koska kannabiksessa on käyttötarkoituksesta riippumatta aina myös päihdyttäviä ainesosia, ei lääkkeellisen käytön ja päihdekäytön erittely ole yksiselitteistä. Tutkimusten mukaan Suomessa viidesosa kannabiksen käyttäjistä ilmoittaa käytön ainakin osittain, ja noin 5 % lähes yksinomaan lääkkeelliseksi. Samoin yli puolet suomalaisista kotikasvattajista ilmoittaa kasvattavansa kannabista lääkekäyttöön.

”419-kampanjan ei ole tarkoitus tuomita tai vähätellä niitä ihmisiä, jotka kokevat saavansa apua kannabiksesta”, sanoo YAD:n ehkäisevän huumetyön suunnittelija Petra Karinen. ”On kuitenkin hyvä tiedostaa itselääkintään liittyvä riippuvuusriski.”

Pahimmillaan itselääkintä kannabiksella saattaa pahentaa tai kroonistaa hoidettavan sairauden oireita. Se saattaa myös vaikeuttaa asianmukaisen hoidon saamista terveydenhuollossa, jossa oireet yhdistettynä kannabiksen käyttöön tulkitaan helposti päihdeongelmaksi. Kannabiksen ja muidenkin päihteiden käytöstä on kuitenkin tärkeää kertoa lääkärille, jotta vältytään virhearvioinneilta diagnoosin tai hoidon suunnittelun suhteen.

419-kampanjasivu löytyy osoitteesta www.yad.fi/419

Lisätietoja antaa
Janne Paananen
Toiminnanjohtaja
YAD Youth Against Drugs
040 551 9067 (tavoitettavissa 18.4. alkaen)
janne.paananen@yad.fi

Oliko tämä hyödyllinen sivu?